Жаніцьба коміна

aK3OLKoK-h0(1)
ShsvkbkR5Gc(1)

Жаніцьба коміна – абрад, што даўней здзяйсняўся двойчы на год (увосень і ўвесну), маркіруючы пачатак і канец перыяду запальвання агню ў хаце, хатніх прац. Восеньская Жаніцьба коміна прымяркоўвалася ў розных мясцінах да розных дат: 11 верасня (дзень Івана Галавасека), 14 верасня (дзень Сімяона Стоўпніка), ці каля 22 верасня (дзень восеньскага раўнадзенства). Вясновая Жаніцьба коміна праходзіла на Фаміным тыдні (другі па Вялікадні). Са спеваў і дзеянняў, характэрных для абраду, вынікае, што гаспадар хаты ў гэты ж дзень засяваў азімае жыта, адбывалася ініцыяцыя дзяўчат, што “запрадалі” (пачыналі наведваць попрадкі і вячоркі – працоўныя сборы моладзі).

Судзячы па песні з в. Дзяржынск Лельчыцкага раёна,

Ой, прышлі ж ночэнькі доўгенькі,
Пасвяці нам, коміну беленькі.

Мы ж цябе кветкамі ўбіралі,
І барвеночком нараджалі.

Праца-дзеўка наша гарненька,
Палюбіць коміна радзенька.

Мы ж цебе будомо жэніці,
Жэніці, квас, мёд, піво піць.

Ты свеці ж, комінку, ясненька,
Пабуджай чэлядку раненько.

Шыці, прасці, ткаці маладым,
А порадок даваць нам, старым.

комін “жэніцца” з зімовай хатняй працай.

У в. Пагост Жыткавіцкага раёна разам з комінам упрыгожваюць хмелем печ, таму можна і яе разглядаць як “нявесту” коміна.

Даследчык Алесь Лозка звяртае ўвагу на прымеркаванасць Жаніцьбы коміна да старажытнага восеньскага навагоддзя, праводзіць паралель з Жаніцьбай Цярэшкі, што здзяйсняецца на Каляды (таксама Новы год, толькі зімовы).

Абрад Жаніцьба коміна зафіксаваны на Цэнтральным і Усходнім Палессі (Пінскі, Лельчыцкі, Столінскі, Жыткавіцкі раёны). Восеньскую Жаніцьбу ладзіць 11 верасня гурт “Міжрэчча” в. пагост Жыткавіцкага раёна. Спрабуючы актуалізаваць традыцыю ў сваёй супольнасці, Жаніцьбу коміна ладзяць у верасні сябры гомельскай краязнаўчай суполкі “Талака”.

Аўтар - Алена Ляшкевiч
Фота - Любоу Еудакiменка