Бібліятэка

Бібліятэка Студэнцкага этнаграфічнага таварыства – гэта багаты збор разнастайных выданняў, прысвечаных як беларускай так і замежнай этнаграфіі. Фонды бібліятэкі налічваюць больш за 1000 асобнікаў па розных кірунках: фальклор, фалькларыстыка, этналогія, этнамузыкалогія, рамёствы, краязнаўства, гісторыя, міфалогія, лінгвістыка, этнакулінарыя, археалогія і іншыя.

Бібліятэка СЭТ  ўтрымлівае вялікую колькасць каштоўных выданняў, у тым тым ліку замежных. Самыя вялікія зборы – асобнікі па этнаграфіі Польшчы, Украіны, Расіі, Літвы, Латвіі, Эстоніі, Швецыі.

Бібліятэка Студэнцкага этнаграфічнага таварыства папаўняецца ў асноўным за кошт дараванняў. Кожны, хто мае жаданне, можа спрычыніцца да справы.

 

 

Правілы карыстання бібліятэкай СЭТ

  1. Выданні з фондаў бібліятэкі выдаюцца на рукі толькі сябрам СЭТ, а таксама ўдзельнікам партнёрскіх праграм СЭТ. Усе іншыя карыстальнікі бібліятэкі могуць працаваць з бібліятэчнымі матэрыяламі толькі ў фармаце чытальнай залі.
  2. Рэгістрацыю выдачы бібліятэчных матэрыялаў на рукі і іх вяртання, а таксама арганізацыю працы чытальнай залі ажыццяўляе бібліятэкар у адпаведнасці са сваім працоўным графікам. У выпадку адсутнасці бібліятэкара яго замяняе сябар Рады, адказны за бібліятэчны накірунак.
  3. Бібліятэчныя матэрыялы выдаюцца на рукі на тэрмін да аднаго месяца. Пасля заканчэння дадзенага тэрміна пры адсутнасці іншых запытаў на матэрыялы выдачу можна працягнуць, узгадніўшы з бібліятэкарам.
  4. Карыстальнік мусіць акуратна карыстацца выдадзенымі матэрыяламі і вяртаць іх своечасова ў тым стане, у якім яны былі яму выдадзеныя. За выдадзеныя матэрыялы карыстальнік нясе матэрыяльную адказнасць. Пры наступленні выпадку матэрыяльнай адказнасці, форму і памеры кампенсацыі вызначае кіруючы орган РМГА “СЭТ”.
  5. У выпадку парушэння карыстальнікам бібліятэкі дадзеных правілаў СЭТ можа абмежаваць яго права на карыстанне бібліятэкай.

 

Чытальная заля бібліятэкі СЭТ

У нас працуе Чытальная заля бібліятэкі СЭТ!
Вы можаце азнаёміцца з калекцыяй кніг, папрацаваць з асобнікамі, якія цікавіць, паглыбіцца ў пэўную тэму. На рукі кнігі выдаюцца толькі сябрам СЭТ, таму чытальная заля для ўсіх жадаючых – выдатная магчымасць далучыцца да бібліятэкі.
Перад наведваннем пажадана азнаёміцца са спісам асобнікаў па спасылцы і ўдакладніць наяўнасць на офісе таго, што цікавіць. Пра намер прыйсці ды меркаваны час, калі ласка, абавязкова паведамьце бібліятэкару.
Расклад: першая серада і другая субота кожнага месяца з 14:30 да 20:30, за верагоднымі зменамі сачыце ў календары. Калі на Чытальную залю з’явіцца вялікі попыт, магчыма павелічэнне колькасці працоўных дзён.

 

Час працы бібліятэкі

З кастрычніка па чэрвень:

панядзелак і пятніца з 18:00 да 21:00 (выдача кніг сябрам СЭТ)

Першая серада і другая субота кожнага месяца з 14:30 да 20:30 (выдача кніг сябрам СЭТ і праца ў фармаце чытальнай залі)

Улетку і ў верасні Чытальная заля не працуе, тэрміновая выдача/вяртанне кніг адбываецца па папярэдняй дамоўленасці з бібліятэкарам.

 

Кантакты

Бібліятэкар – Ірына Паўловіч

Тэлефон: +375336668491

E-mail biblijateka.set@ethno.by

Адказная за бібліятэчны накірунак – Ганна Сілівончык

Тэлефон: +37529 2752771

E-mail: h.silivonchyk@gmail.com

 

СПІС КНІГ

ВыданнеIDКалекцыя
Жніўныя песні. – Мн., 1974, Жураўлёў Д., Цітовіч Г. (БНТ)А0959Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Беларуская народная інструментальная музыка. Фоназапісы, натацыя, рэд. і сістэматызацыя найгрышаў, уступ. арт. і навук. камен...А0023-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Замовы. Уклад., сістэм. тэкстаў, уступ. арт. і камент. Г.А. Барташэвіч; рэдкал.: А.С. Фядосік (гал. рэд.) і інш. Мінск: Навук...А0005-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Балады ў 2 кн. Кн. 1. Рэд. К.П. Кабашнікаў, В.І. Ялатаў. Мінск: Навука і тэхніка, 1977. 784 с. (БНТ)А0033-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Балады ў 2 кн. Кн. 2. Рэд. К.П. Кабашнікаў, В.І. Ялатаў. Мінск: Навука і тэхніка, 1978. 744 с. (БНТ)А0034-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Легенды і паданні. Склад. М.Я. Грынблат і А.І. Гурскі; рэд. тома А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1983. 544 с. (БНТ)А0006-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Радзінная паэзія. Рэд. Г.І. Цітовіч. Мінск: Навука і тэхніка, 1971. 784 с. (БНТ)А0026-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Зімовыя песні. Рэд. М.Я. Грынблат. Мінск: Навука і тэхніка, 1975. 736 с. (БНТ)А0029-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Жаніцьба Цярэшкі / уклад. тэкстаў, уступ арт. і камент. Л.М. Салавей; уклад., сістэм. і расшыфроўка муз. матэрыялаў, уступ. а...А0208-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Веснавыя песні. Склад.: Г.А. Барташэвіч, Л.М. Салавей; склад муз. часткі В.І. Ялатаў; рэд. К.П. Кабашнікаў. Мінск: Навука і т...А0007-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Сямейна-бытавыя песні. Склад. І.К. Цішчанка; склад. муз. часткі Г.В. таўлай; рэд. тома А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка,...А0021-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
(БНТ) Сацыяльна-бытавыя песні. Уклад і сістэм.тэкстаў, уступ. артыкул і камент.І.К.Цмшчанкі,В.І. Скідана.Укл. муз.часткі Г.В....А0757-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Жартоўныя песні. Рэд. А.С. Фядосік, Г.І. Цітовіч. Мінск: Навука і тэхніка, 1974. 728 с. (БНТ)А0024-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Прыказкі і прымаўкі ў 2 кн. Кн. 2. Рэд. А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1976. 616 с. (БНТ)А0036-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Сацыяльна-бытавыя казкі. Рэд. В.К. Бандарчык. Мінск: Навука і тэхніка, 1976. 520 с. (БНТ)А0009-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Казкі ў сучасных запісах. Уклад. тэкстаў, уступ. артыкул камент. К.П. Кабашнікава, Г.А. Барташэвіч; паказальнік сюжэтаў Л.П. ...А0011-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Дзіцячы фальклор. Рэд. К.П. Кабашнікаў. Мінск: Навука і тэхніка, 1972. 736 с. (БНТ)А0014-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Загадкі. Рэд. А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1972. 448 с. (БНТ)А0001-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Выслоўі. Склад. і сістэм. тэкстаў, уступ. артыкул і камент. М.Я. Грынблата. Рэд. тома А.С. Фядосік. Мінск: Бел. навука, 1979....А0032-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Вяселле. Песні ў 6 кн. Кн. 5. Склад. Л.А. Малаш; муз. дадатак З.Я. Мажэйка; рэд. А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1986....А0019-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 1. Склад. Л.А. Малаш; муз. дадатак З.Я. Мажэйка; рэд. М.Я. Грынблат, А.С. Фядосік. Мінск: Навука ...А0015-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 2. Склад. Л.А. Малаш; муз. дадатак З.Я. Мажэйка; рэд. М.Я. Грынблат, А.С. Фядосік. Мінск: Навука ...А0016-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 6. Склад. Л.А. Малаш; муз. дадатак З.Я. Мажэйка; рэд.А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1988....А0020-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 3. Склад. Л.А. Малаш; муз. дадатак З.Я. Мажэйка; рэд. М.Я. Грынблат, А.С. Фядосік. Мінск: Навука ...А0017-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 4. склад. Л. А. Малаш; муз. дадатак З. Я. Мажэйка; рэд. А. С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1...А0018-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Валачобныя песні. Склад. Г.А. Барташэвіч, Л.М. Салавей, склад. муз. часткі В.І. Ялатаў. Рэд. тома К.П. Кабашнікаў. Мінск: Нав...А0002-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Купальскія і пятроўскія песні. Уклад. А.С. Ліса, С.Т. Асташэвіч; уклад. муз. часткі Г.В. Таўлай. Рэд. А.С. Фядосік. Мінск: На...А0003-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Восеньскія і талочныя песні. Склад. і аўт. уступ. артыкулаў А.С. Ліс; уклад. і каментар талочных песень С.Т. Асташэвіч; муз. ...А0004-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Вяселле: Мелодыі. Уклад. і сістэм. напеваў З.Я. Мажэйка, Т.Б. Варфаламеева; рэд. напеваў З.Я. Мажэйка. Мінск: Навука і тэхнік...А0025-2Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Вяселле: Мелодыі. Уклад. і сістэм. напеваў З.Я. Мажэйка, Т.Б. Варфаламеева; рэд. напеваў З.Я. Мажэйка. Мінск: Навука і тэхнік...А0025-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Анталогія беларускай народнай песні. Уклад., прадм., і камент. Г. Цітовіча. 1-е выд., дапоўн. Мінск: Беларусь, 1968. 557 с.А0958Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Беларускія народныя песні(для хору)т1\сабраў Р.Шырма - Мінск:Беларусь,1971 -226 с.А0782-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Анталогія беларускай народнай песні. Уклад., прадм., і камент. Г. Цітовіча. 2-е выд., дапоўн. Мінск: Беларусь, 1975. 616 с.А0090-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Беларускія народныя песні (для хору). Т. ІІ / сабраў і ўпарадкаваў Р. Шырма. Мінск: Беларусь, 1973. 456 с.А0201-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Мухарынская Л.С., Якіменка Т.С. Беларуская народная музычная творчасць: вуч. дапам. для муз. ВНУ. Мінск: Выш. шк., 1993. 343 с.А0089-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Беларускія народныя песні. У 4 т. Т. 2. Жаночая доля, недабраная пара, хрэсьбінныя, сіроцкія. Запіс Р. Шырмы; рэдкал.: П. Гле...A0958Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Беларускія народныя песні. У 4 т. Т. 1. Любоўныя. Баладныя і бытавыя. Жартоўныя. Запіс Р. Шырмы; рэдкал.: П. Глебка, Я. Казек...А0091-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Беларускія народныя песні. У 4 т. Т. 3. Вяснянкі, валачобныя і юраўскія. купальскія, пятроўскія, жніво і дажынкі. Яравое жнів...А0088-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Т. Варфаламеева. Сямейныя абрады і звычаі / Т. Б. Варфаламеева. – Мінск : Вышэйшая школа, 2017. – 719 с. : каляр. іл. + 1 эле...А0957Бібліятэка СЭТ
Віннікава, М. М. Традыцыйны беларускі касцюм = Традиционный белорусский костюм = Traditional belarussian costume : альбом / М...А0956Бібліятэка СЭТ
Гісторыя беларускай савецкай этнаграфіі/Бандарчык В. К., Мінск 1972А0955Бібліятэка СЭТ
Беларускі ручнік Вольга Фадзеева, 1994 МінскА895-1Бібліятэка СЭТ
Краiна цудаў. Неглюбка/ набор паштовак 10 штA0953Бібліятэка СЭТ
Lituvis dvarai, t. 2, 2009А0951Бібліятэка СЭТ
Lietuvos dvarai, t. 1, 2009А0950Бібліятэка СЭТ
Сергачев С.А. Белорусское народное зодчество\ Мінск беларуская энцыклапедыя імя П.Броўкі, 2015. 559 с.А0952Бібліятэка СЭТ
Norsk Husflid. No 1-2016 (часопіс Нарвегія)А0945Бібліятэка СЭТ
Norsk Husflid. No 4-2015 (часопіс, Нарвегія)А0944Бібліятэка СЭТ
Ethnographical and historical territories and boundaries of Whiteruthenia (Kryvia, Byelorussia)\ Dr. John P. Stankievich\ New...А0946Бібліятэка СЭТ
Прымаўкі ды прыказкі - мудрай мовы прывязкі\укл. А. І. Лакотка, Т. І. Кухаронак, А. Г. Алфёрава\Мінск, "Беларуская навука", 2...А0947Бібліятэка СЭТ
Лабачэўская В. Повязь часоў - беларускі ручнік — Мінск "Беларусь", 2002А0954Бібліятэка СЭТ
Традыцыйная беларуская вышыўка (альбом) / уклад. Глушко Н., Ярмалінская Н., РМГА Студэнцкае этнаграфічнае таварыства — Мінск ...А0948Бібліятэка СЭТ
Anete Karlsone Dziemu svėtki un tautiskā tėrpa attistiba Latvijā (народны строй, Латвія)A0949Бібліятэка СЭТ
Лепельшчына. Краязнаўчы альманах. Выпуск першы. Тухта В., уклад. Мн.: Медысонт, 2016 — 214 с. ОблА0943Бібліятэка СЭТ
Народная проза беларусаў Падзвіння ч.2.Полацкі этнаграфічны зборнік.Выпуск 2.Наваполацк,ПДУ,2011,366 с.А759-2Бібліятэка СЭТ
Народная проза беларусаў Падзвіння ч.2.Полацкі этнаграфічны зборнік.Выпуск 2.Наваполацк,ПДУ,2011,366 с.А759-1Бібліятэка СЭТ
Народная проза беларусаў Падзвіння ч. 1.Полацкі этнаграфічны зборнік.Выпуск 2.Наваполацк,ПДУ,2011,290 с.А758-2Бібліятэка СЭТ
Народная проза беларусаў Падзвіння ч. 1.Полацкі этнаграфічны зборнік.Выпуск 2.Наваполацк,ПДУ,2011,290 с.А758-1Бібліятэка СЭТ
# Etno Wiki. Warszawa 2015(часопіс) 2экзмп.D086Бібліятэка СЭТ
Традыцыйнае вяселле – зрабі сам. Рэканструкцыя вясельнага абраду паводле Брагінскай традыцыі ( з дыскам)/ Гомель, 2007, 22 с.D084Бібліятэка СЭТ
Lietuvių liaudies dainynas / liet. literatūros ir tautosakos inst.; red. komis.: Leonardos Sauka (pirm.) … [et alt.]. Vilnius...D085Бібліятэка СЭТ
Этнакультурныя і прыродныя турыстычныя рэсусы Гродзеншчыны і сувальшчыны + дыскD083Бібліятэка СЭТ
Традыцыйная мастацкая культура беларусаў . У 6 т. Т. 5. Цэнтральная Беларусь. У 2 кн. Кн. 2 / А.М. Боганева (і інш.); ідэя і ...D082Бібліятэка СЭТ
Традыцыйная мастацкая культура беларусаў . У 6 т. Т. 5. Цэнтральная Беларусь. У 2 кн. Кн. 1. / В.І. Басько (і інш.); ідэя і а...D081Бібліятэка СЭТ
Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 4. Брэсцкае Палессе. У 2 кн. Кн. 1 / В.І. Басько і інш.; ідэя і агульн. р...D079Бібліятэка СЭТ
Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 4. Брэсцкае Палессе. У 2 кн. Кн. 2. / А.М. Боганева і інш.; ідэя і агульн...D080Бібліятэка СЭТ
Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 6. Гомельскае Палессе і Падняпроўе. У 2 кн. Кн. 1 / Т.В. Валодзіна і інш....D078Бібліятэка СЭТ
Oskary Kolberga, nagrody imenia Oskara Kolberga, cz. 2\katalog, 2006 (польскае мастацтва, узнагароды ім. О. Кальберга\ каталог)А0942Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Traditional musical cultures in Central-Eastern Europe. Ecclesiastical and folk transmission\ed. Piotr Dahlig\ Warsaw, 2009A0941Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Сучасная культурная антрапалогія\ аўт. Майкл Говард\Мінск "Тэхналогія", 1995А0940Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Liaudies dailes paroda\ katalogas\ Vilnius, 2007 (літоўскае народнае мастацтва, каталог)А0939Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Instituta za etnologiju i folkloristiku\ Zagreb, 1998 (інф. буклет, Харватыя)А0938Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Туристическая Карта Эстонии, 2009B0043Бібліятэка СЭТ
Muzeum Sztuki Ludiwej w Otrębusach\katalog wystaw 1989-2004\Otrębusy, 2004А0582-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Цярэшкі - гісторыя вёскі і ваколіц\краязнаўцы Віцебшчыны аб любым краі, в. 4,\аўт. Тухта В., Рабцэвіч В.\ Наваполацк, Маладзе...В0632-1Бібліятэка СЭТ
Лабачэўская В. А. Бібліяграфія навуковых прац і публікацый за 1981 -- 2011 гг.: паказальнік/ склад. В. А. Лабачэўская; рэд. б...В0035Бібліятэка СЭТ
Народная танцавальная культура Беларускага Падняпроўя/ С.В. Гуткоўская. Мінск: Акадэмія навук Беларусі, 1994. 22 с.В0040Бібліятэка СЭТ
Уяўленні аб прасторы і часе ў традыцыйным светапоглядзе беларусаў(па этнаграфічных і фальклорных матэрыялах ХІХ-пач. ХХст.)/ ...В0034-1Бібліятэка СЭТ
Уяўленні аб прасторы і часе ў традыцыйным светапоглядзе беларусаў(па этнаграфічных і фальклорных матэрыялах ХІХ-пач. ХХст.)/ ...В0034Бібліятэка СЭТ
Развитие корпоративного волонтёрства / Центр Европейских исследований, Мороз Егор. 2012В0039Бібліятэка СЭТ
Фестиваль искусств национальных обществ эстонии 1996г.брашураВ0038Бібліятэка СЭТ
Роль культурно-просветительских учреждений Беларуси в развитии обрядности (1920-1980-е годы)/ В.А. Касперович. Минск: Академи...В0036Бібліятэка СЭТ
Купальскія песніВ0042Бібліятэка СЭТ
Гуканне вясны. карагодыВ0041Бібліятэка СЭТ
Möten i Stöjden - den internationella stöjden i Stockholms lan 1986-2003/Stockholm, 2003 (буклет)А0423Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Söma, nåla, binda - nålbundet från Uppland. Linnéa Rothguist Ericsson, Anita Andersson, Håkan Liby, Olle Norling, foto. Halms...A0281-1Бібліятэка СЭТ
Каталог выставы 2008 “Беларуская і літоўская выцінанка”A0373-2Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Каталог выставы 2008 “Беларуская і літоўская выцінанка”A0373-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Віннікава М.М. Гарсэт, кабат, шнуроўка: безрукаўка ў беларускім народным адзенні: практ. дапам. Мінск: Медысонт, 2010. 64 с. ...A0132-1Бібліятэка СЭТ
Эстонский государственный парк-музей/ Таллин, 1979A0604Бібліятэка СЭТ
Пчолачка. спявае Наталля Матыліцкая. Мінск 2006D050-1Бібліятэка СЭТ
Musical sources musicales CD/ Unesco collection/ Paris, 1992D077Бібліятэка СЭТ
Воскресшие голося Рязанской земли: Антология музыкально-обрядового фольклора Рязанской области, №5/ В. Коростылев, Н. Гиляров...D076Бібліятэка СЭТ
Кола часу DVD/ Мінск, 2010D075Бібліятэка СЭТ
Niamiha\Essa, 2016D074Бібліятэка СЭТ
W Babcinym Kufrze DVD/ Bielsk Podlaski, 2008D073Бібліятэка СЭТ
Вясельныя песні і найгрышы вёскі Лявонпаль і яе наваколляў у запісах Сяргея Панізніка 1968-1969 гадоў CD, 2016D069-2Бібліятэка СЭТ
Вясельныя песні і найгрышы вёскі Лявонпаль і яе наваколляў у запісах Сяргея Панізніка 1968-1969 гадоў CD, 2016D069-1Бібліятэка СЭТ
Дзе Байна сустракаецца з Эсай. Народная проза Лепельшчыны\ Укладальнік В.У. Тухта Мінск, Медісонт, 2013.A0735-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Мажэйка З.Я.: да 50-годдзя навуковай і творчай дзейнасці. -Мінск:Тэхналогія,2013 - 141 с.A0768-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Прырода і старажытнасці Свядскай Пушчы:буклет. В. ТухтаA0460-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Att kreta en gubbe. (буклет па выніках разьбярскага праекту, Беларусь_Швецыя). 2012. 28 с.A0467-1Бібліятэка СЭТ
Эстония. Посмотри и ты увидишь - туристический буклетB0032Бібліятэка СЭТ
Хомольски мотиви: folk songs, dances and instruments from various regions of Serbia CDD072Бібліятэка СЭТ
Dzūkija: lithuanian traditional music of the Southern LithuaniaD071Бібліятэка СЭТ
Музыка русского Поозерья - экпедиционные записи 1971-1978 гг. CDD070Бібліятэка СЭТ
Вясельныя песні і найгрышы вёскі Лявонпаль і яе наваколляў у запісах Сяргея Панізніка 1968-1969 гадоў CD, 2016D069Бібліятэка СЭТ
Ліцвіны (аўдыёкасета)D068Бібліятэка СЭТ
Каляндарна-песенныя традыцыі заходнепалеска-панямонскага памежжа [Электронны рэсурс] / склад. Н. Даніловіч. — Электрон. дан. ...D064Бібліятэка СЭТ
ПятровiцаD056Бібліятэка СЭТ
Юлія Літвінава і Васіль Грынь - «Дарожанька»D065Бібліятэка СЭТ
Polesie-na skraju bagienD062Бібліятэка СЭТ
фільмы З.МажэйкіD055Бібліятэка СЭТ
Folkloro ansamblis Kuršių AiniaiD067Бібліятэка СЭТ
Огулькi для ГанулькiD054Бібліятэка СЭТ
Піесні біелорусув спуд Л’ядскуй пушчы. Надіеja, Марыja і Владімір ДмітрукіD060Бібліятэка СЭТ
Juhan Uppin ja Aivar Teppo Lõõtsakuningad DVDD053Бібліятэка СЭТ
Аўдыяатлас традыцыйнай музычнай культуры Беларусі: Надзежда Адамаўна ШведD052Бібліятэка СЭТ
Музычныя традыцыі Масленіцы Беларускага Падняпроўя [Гуказапіс] : фонаархіў этнамузыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі :...D061Бібліятэка СЭТ
Wieś SwarycewyczeD051Бібліятэка СЭТ
Eesti rahvapille : valik pillilugusidD063Бібліятэка СЭТ
Пчолачка. спявае Наталля Матыліцкая. Мінск 2006D050Бібліятэка СЭТ
Juons Patmalniks. Piterpils garmane.D049Бібліятэка СЭТ
Tyndyryndy - do tańcaD048Бібліятэка СЭТ
Vakaromai Ladziju kraste XX a.D057Бібліятэка СЭТ
Калыханкі для Янкі.Гурт “Паўночная Сухадроўка”.2014D047Бібліятэка СЭТ
Polesie – Pieśni i Ludzie [Ukraina archaiczna]D046Бібліятэка СЭТ
Okrens Jorgis. Mozeka.D045Бібліятэка СЭТ
Guda. ВясельлеD044Бібліятэка СЭТ
З. Вайцюшкевіч. Варанок. Беларускі шансонD043Бібліятэка СЭТ
Дзяньніца: выбранае 1985-1995ггD042Бібліятэка СЭТ
Antology of folk music. Антология народной музыкиD041Бібліятэка СЭТ
Songs,Sutartines and Instrumental Music from AukstaitijaD040Бібліятэка СЭТ
Michał Rusinek. Mały ChopinD059Бібліятэка СЭТ
Вілейскі кірмашD039Бібліятэка СЭТ
Armastuse ja Rõõmu LauludD058Бібліятэка СЭТ
Lietuviu traditiniai dailieji amatai. Lithuanian traditional handicraftsD038Бібліятэка СЭТ
Lietuviu tradiciniai valgiai. Lithuanian traditional food.D037Бібліятэка СЭТ
Lietuviu kalendorines sventes. Lithuanian Calendar feastivals.D036Бібліятэка СЭТ
Lietuviu tautinis kostiumas. Lithuanian National CostumeD035Бібліятэка СЭТ
Lietuvių užkalbėjimų šaltiniai: elektroninis sąvadasD034Бібліятэка СЭТ
Lietuviu kalendorines sventes. Lithuanian feasts of the calendar cycleD033Бібліятэка СЭТ
Лiцвiны - Неба i зямляD066Бібліятэка СЭТ
Eduard Wolter's cylinders recorder in Lithuania (1908-1909) held in the Berlin Phonogramm-archivD032Бібліятэка СЭТ
Dzukijos dainos ir muzika. Songs and Music from DzukijaD031Бібліятэка СЭТ
Lietuviu etnografines muzikos fonogramos, 1908-1942D030Бібліятэка СЭТ
R.U.T.A. Na Uschod. Wolność albo śmierćD029Бібліятэка СЭТ
Spiewy gwiazdy krzyki. A. BienkowskiD028Бібліятэка СЭТ
Нематэрыяльная культурная спадчына: стан, формы і метады захаванняD027Бібліятэка СЭТ
Беларускія маршы і песьні лірыка змагання. Мужчынскі хор УніяD026Бібліятэка СЭТ
Канкарданс К.Крапівы, С.М. Сянкевіч, 2011 - эл. даведнiкD025Бібліятэка СЭТ
"Белорусский Робин Гуд. Герой или Разбойник", "Мастерская Владіміра Бокуна", 2012D024Бібліятэка СЭТ
Трэцяя праўда. Дакументальны фільм заснаваны на ўспамінах сведкаў Другой сусветнай вайны. "ПОСТ", В.ГрыньD023Бібліятэка СЭТ
John Whelan & friends. Celtic Crossroads, 1997D022Бібліятэка СЭТ
Zinat Raudat Dziedat. Ramana Jarasa dziesmas. Minska, 2011D021Бібліятэка СЭТ
Lithuanian Cross-CraftingD020Бібліятэка СЭТ
Жаніцьба Цярэшкі, в.Баяры,2002,в.Цярэшкі,2005 (фільм)D019Бібліятэка СЭТ
Балканский хоровод. Шедевры этнической музыки, 2004D018Бібліятэка СЭТ
The Legendary Bulgarian Voices. Kiril Stefanov, 1996D017Бібліятэка СЭТ
Muzyka z drogi, piesni z Polski, Ukrainy i Rosji.D016Бібліятэка СЭТ
Народные песни Омского Прииртышья. Поют народные исполнители.Е.АркинD015Бібліятэка СЭТ
Традыцыі беларускага народа М. КотаўD014Бібліятэка СЭТ
Беларуская хата, гурт "Крывічы", Іркуцк, 2013D013Бібліятэка СЭТ
Жытніца, народны фальклорны ансамбль,2009D012Бібліятэка СЭТ
Фальклорны гурт "Сунічка" [Гуказапіс] : абрадавыя, пазаабрадавыя песні / Фальклорны гурт "Сунічка", кіраўнік Ганна Захарына.D011Бібліятэка СЭТ
Musiques traditionnelles.Т.Варфаламеева,З.Мажэйка,2008D010Бібліятэка СЭТ
Albaruthenica: Pieśni ludowe, 2001-2002D009Бібліятэка СЭТ
Спевы Беларусі,прадзюсар А.Вележ, 2008D008Бібліятэка СЭТ
Пад ясну зарыцу. Песенна-абрадавая традыцыя Міёршчыны,запіс 1968-69г.,kovcheg, 2013D007Бібліятэка СЭТ
Vuraj - "Песні,казачкі ды танцы", 2012D006Бібліятэка СЭТ
Ц. Авілін, Беларускі гарадскі раманс 20-30-х гг ХХ ст. 2013D005Бібліятэка СЭТ
А што ў лузе? - па матывах гомельскіх этнаграфічных экспедыцый, ГМКГА"Талака",2013D004Бібліятэка СЭТ
Калядніца,сп. Н.Дуброва, ГМКГА"Талака",2011D003Бібліятэка СЭТ
Гара гурт "Рада",2013D002Бібліятэка СЭТ
Горынь "Да падай,божа, ключы", 2012D001Бібліятэка СЭТ
Авілін Ц. Паміж небам і зямлёй: энтаастраномія — Мінск: Тэхналогія, 2015. — 278 с.A0207Бібліятэка СЭТ
Лобачевская О.А., Зимина З.И. Белорусский народный костюм: крой, вышивка и декоративные швы. Минск: Беларус. навука, 2009. --...A0491-5Бібліятэка СЭТ
Беларускія традыцыйныя вясельныя строі маладых ХІХ - першай паловы ХХ ст. Рассыльная Вераніка Юр'еўна, Мінск 2016A0898Бібліятэка СЭТ
Захаваная памяць страчанай зямлі, укл. Лазука Б. А., Галкоўскі А.А., Мінск 2016A0897Бібліятэка СЭТ
Белакоз А. Музей у Гудзевічах, Мінск 2012A0896Бібліятэка СЭТ
Беларускі ручнік Вольга Фадзеева, 1994 МінскА0895Бібліятэка СЭТ
Выскварка С. Беларускi танцавальны фaльклор — Мiнск, 2015 — 80с.A0931-3Бібліятэка СЭТ
Stefan Kopa - Pieśni chrzcinne Wschodniej Białostocczyzny, 2008А0894Бібліятэка СЭТ
Artur Gaweł Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie ( Аздабленне драўляных пабудоўA0937Бібліятэка СЭТ
Маляваныя сны Паўла Марціновіча. Мінск, Рэдакцыя часопіса "Роднае слова", 2012. (маляваныя дываны)A0934-2Бібліятэка СЭТ
Выскварка С. Беларускi танцавальны фaльклор — Мiнск, 2015 — 80с.A0931-2Бібліятэка СЭТ
Sätergläntan. Korta Kurser 2007.A0710-2Бібліятэка СЭТ
Белорусская этномузыкология: очерки истории (ХIX-XX вв.)/ З. Мажейко, Т. Якименко, Т. Варфоломеева и др..; под ред. З. Мажейк...A0769-2Бібліятэка СЭТ
Зямля, дзе пачаўся мой лёс: з гісторыі паходжаньня назваў вёсак Клімавіцкага раёна. – 2-е выданне. / Клімавічы: Аб’яднанне кр...A0331-2Бібліятэка СЭТ
Ермаловіч М.І. Па Слядах аднаго міфа/ “Навука і тэхніка”, Мінск 1991/ 95 с.A0872-2Бібліятэка СЭТ
Сакрэты майстэрства. Пляценне традыцыйных кошыкаў, Мінск 2014/ 32 с. паглядзець што дубльA0866-2Бібліятэка СЭТ
Вілейскі павет, выпуск 1 уклад. Сяргей Макарэвіч, Дзяніс Канецкі, Мінск “Галіяфы”, 2014 179 с.A0839-2Бібліятэка СЭТ
Раговіч У. І. Песенны фальклор Палесся: У 3 т. Т.1. Песні святочнага календара. Мінск: Чатыры чвэрці, 2001. 527 с.A0047-2Бібліятэка СЭТ
Музычныя інструменты. струнныя: Музейн. каталог/ Нац. музей гісторыі і культуры Беларусі; Склад. Г.М. Загурская. Мінск: Аніке...A0589-2Бібліятэка СЭТ
Дзе Байна сустракаецца з Эсай. Народная проза Лепельшчыны\ Укладальнік В.У. Тухта Мінск, Медісонт, 2013.A0735-2Бібліятэка СЭТ
Полацкі этнаграфічны зборнік. Вып. 1. Народная медыцына беларусаў Падзвіння. У 2 ч. Ч. 2. / склад. А.У. Лобач, У.С. Філіпенка...A0299-2Бібліятэка СЭТ
Полацкі этнаграфічны зборнік. Вып. 1. Народная медыцына беларусаў Падзвіння. У 2 ч. Ч. 1. / склад. А.У. Лобач, У.С. Філіпенка...A0298-2Бібліятэка СЭТ
Лірычныя песні / укл. і рэд. Н.С. Гілевіча. Мінск: выд-ва БДУ, 1976. 464 с.A0153-2Бібліятэка СЭТ
Ідэнтыфікацыя і інвентарызацыя нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі. Практычнае кіраўніцтва\ Bdentifikation and Invent...A0870-2Бібліятэка СЭТ
Беларускі гістарычны агляд: навуковы часопіс / навук. рэд. Г. Сагановіч. Вільня: Рэдакцыя БГА, 2005. Т. 12. Сшытак 1--2 (22--...A0501-2Бібліятэка СЭТ
Каму пакланяліся продкі/ Ненадавец А.М. Мінск: Навука і тэхніка, 1996. 239 с.A0648-2Бібліятэка СЭТ
Можейко З. Песенная культура белорусского Полесья. Село Тонеж / рэд. Е.В. Гиппиус. Минск: Наука и техника, 1971. 264 с.A0202-2Бібліятэка СЭТ
Беларускі народны каляндар/ Васілевіч У.А. Мінск: Ураджай, 1993.80 с.A0553-2Бібліятэка СЭТ
Цэнтр Этнакасмалёгіі "Крыўя" №1(3)/ Менск: НВФ "Ваўкалака", 1998. 164с.A0666-4Бібліятэка СЭТ
Цэнтр Этнакасмалёгіі "Крыўя" №1(3)/ Менск: НВФ "Ваўкалака", 1998. 164с.A0666-3Бібліятэка СЭТ
Цэнтр Этнакасмалёгіі "Крыўя" №1(3)/ Менск: НВФ "Ваўкалака", 1998. 164с.A0666-2Бібліятэка СЭТ
Цэнтар Этнакасмалегіі "Крыўя" №1/ Менск: НВФ "Ваўкалака", 1994.224 с.A0665-3Бібліятэка СЭТ
Цэнтар Этнакасмалегіі "Крыўя" №1/ Менск: НВФ "Ваўкалака", 1994.224 с.A0665-2Бібліятэка СЭТ
Праграма па вывучэнню беларускіх гаворак і збіранню звестак для складання дыялектычнага атласа беларускай мовы/ Акадэмія наву...A0624-2Бібліятэка СЭТ
Сахута Я. Беларуская народная цацка (камплект, 16 шт.). Мінск, 1991A0162-2Бібліятэка СЭТ
Ледавіковыя валуны Беларусі: Эксперым. база вывучэння валуноў/ С.Д. Астапава, У. Я. Бардон, М.А. Вальчык і інш. Мінск: Навука...A0567-2Бібліятэка СЭТ
Народныя рамёствы Міншчыны / Н. Буракоўская і інш. Мінск. Радыёла-плюс, 2009. 220 с.A0193-2Бібліятэка СЭТ
Далэнга-Хадакоўскі З. Выбранае / Мінск: Кнігазбор, 2007. 448 с.A0159-2Бібліятэка СЭТ
Лобач У. А. Этналогія: вуч.-метад. комеплекс для студэнтаў спец. 1-21 03 01 “Гісторыя”. Наваполацк: ПДУ, 2009. 132 с.A0052-2Бібліятэка СЭТ
Лобач У.А. Этнаграфія Беларусі: вучэбна-метадычны комплекс. Наваполацк, 2006A0257-2Бібліятэка СЭТ
Мажэйка З.Я., Варфаламеева Т.Б. Песні Беларускага Падняпроўя. Нац. акад. навук Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і...A0039-2Бібліятэка СЭТ
Мастацтва, створанае народам. Искусство, созданное народом / сост. В.Г. Гаўрылаў, І.М. Панышына. Мінск: Беларусь, 1978. 120 с.A0167-2Бібліятэка СЭТ
Тэкстыль сярэдневечча на землях беларусаў.Г.А. Барвенава,Мінск,2008,245c.A0495-2Бібліятэка СЭТ
Druvis: almanach centru etnakasmalogiji Kryuja. 2008. № 2A0134-2Бібліятэка СЭТ
Беларускі фальклор у сучасных запісах: традыц. жанры / Мінская вобл.; уклад. В. Д. Ліцвінка; уклад. муз. часткі Г.Р. Кутырова...A0053-2Бібліятэка СЭТ
Культавыя і гістарычныя валуны Беларусі / А.К. Карабанаў і інш.; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т прыродакарыстання. Мінск: Бе...A0388-2Бібліятэка СЭТ
Назвы адзення ў гаворках беларускай мовы\Н.В.Сівіцкая - Мінск:Бел.навука,2011 - 215 с.A0781-2Бібліятэка СЭТ
Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 4. Брэсцкае Палессе. У 2 кн. Кн. 2. / А.М. Боганева і інш.; ідэя і агульн...A0415-2Бібліятэка СЭТ
Лобачевская О.А., Зимина З.И. Белорусский народный костюм: крой, вышивка и декоративные швы. Минск: Беларус. навука, 2009. --...A0491-4Бібліятэка СЭТ
Лобачевская О.А., Зимина З.И. Белорусский народный костюм: крой, вышивка и декоративные швы. Минск: Беларус. навука, 2009. --...A0491-3Бібліятэка СЭТ
Лобачевская О.А., Зимина З.И. Белорусский народный костюм: крой, вышивка и декоративные швы. Минск: Беларус. навука, 2009. --...A0491-2Бібліятэка СЭТ
Ткацтва на дошчачках: практ. дапам./ В.І. Сілівончык. Мінск: Медысот, 2009. 64 с.A0600-3Бібліятэка СЭТ
Ткацтва на дошчачках: практ. дапам./ В.І. Сілівончык. Мінск: Медысот, 2009. 64 с.A0600-2Бібліятэка СЭТ
Riga – free map (тур. мапа Рыгі)B0031Бібліятэка СЭТ
Kolberg 2014 (рэкламны буклет)B0030Бібліятэка СЭТ
Värska (тур. мапа)B0029Бібліятэка СЭТ
Valsts lauku tikls (латвійская брашура пра земляробства)B0028Бібліятэка СЭТ
Białostockie getto 1941-1943 (брашура-пуцевадзіцель з мапай)B0027Бібліятэка СЭТ
Kernaves Archeologijos ( брашура археалагічнага і гістарычнага музея Кернаве)B0026Бібліятэка СЭТ
Курземе ( турыстычныя маршруты Латвіі)B0025Бібліятэка СЭТ
Open-air museum of Latvian peasant life ( брашура з мапай латвійскага музея архітэктуры і побыту)B0024Бібліятэка СЭТ
Kurser, 2008-2009. Eskilstuna Folkhögskola. (часопіс)B0023Бібліятэка СЭТ
ABC of Konstfack University College of Arts, Crafts and Design 2008-2009. Ivar Björkman. EO Grafiska AB, 2008. 66 p.B0022Бібліятэка СЭТ
Kurser 2010-2011. Eskilstuna Folkhögskola. 15 p.B0021Бібліятэка СЭТ
буклет для дзяцей "З Гермесам у музеі"А0020Бібліятэка СЭТ
буклет "Wirtualne Muzea Podkarpacia"B0019Бібліятэка СЭТ
Літва: культура і гісторыя: адукацыйная выстава, прысвечаная тысячагадоваму юбілею Літвы. Вільня, 2009B0018Бібліятэка СЭТ
Iнфармацыйны буклет "100 lat Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego", Варшава,1995B0017Бібліятэка СЭТ
буклет для дзяцей " Marysia idzie do muzeum"B0016Бібліятэка СЭТ
буклет "Там по маjовуj росі". Товарыство Музіеj Малеjі Баткувшчыны в. Студзіводах,Бяласток, 2013, 95 с.A0076Бібліятэка СЭТ
Wieś Krzywa w tkactwie i malarstwie. С’оло Крываjа в ткацтві і жывопісі. Bielsk Podlaski – Studziwody, 2002 (буклет)B0014Бібліятэка СЭТ
Беларуска-літоўскі размоўнік=Baltarusių-lietuvių pasikalbėjimų knygelė / уклад. Алесь Мікус. Мінск: выдавец Зміцер Колас, 2009B0013Бібліятэка СЭТ
International folk festival 2008. /Lietovos liaudies kultūros centras, 2008. 40 p.B0012Бібліятэка СЭТ
International folklore Festival “BALTICA ‘96”/ Vilnius, Lithuanian folk Culture Centre, 1996.B0011Бібліятэка СЭТ
Кernavė. 1999. 72 с. (каталог, Літва)B0010Бібліятэка СЭТ
Княжеский дворец в Вильнюсе (буклет).B0009Бібліятэка СЭТ
Slöjdfröd. Hösten 2009.B0008Бібліятэка СЭТ
Slöjdfröd. Vären 2007.B0007Бібліятэка СЭТ
брашура "филиал Сетуского хутора-музея- Саатсеский сетуский музей"B0006Бібліятэка СЭТ
Сенненский район/ Витебск, 2009 (інфармацыйны буклет)B0005Бібліятэка СЭТ
Культура малых гарадоў Брэсцкай вобласці: Ганцавічы: буклет. Брэст. 2012. 22 с.B0004Бібліятэка СЭТ
Русско-Латышский разговорник/ Санкт-Петербург, 2006B0003Бібліятэка СЭТ
Традиционная культура народов Беларуси и России как источник развития белорусско-российских творческих связей. Могилёв, 2010 ...B0002Бібліятэка СЭТ
Sisteminis Lietuviu - Rusu kalbu Zodynas Mokyklai, 2004 - 383 c.B0001Бібліятэка СЭТ
Маляваныя сны Паўла Марціновіча. Мінск, Рэдакцыя часопіса "Роднае слова", 2012. (маляваныя дываны)A0934Бібліятэка СЭТ
Пахаваннi, памiнкi, галашэннi, БНТ, 614c., 1986A0933Бібліятэка СЭТ
Беженство. Дорога повороты 1915-1922, Дорофей Фiёнік, 2015, 222 c.A0932Бібліятэка СЭТ
Выскварка С. Беларускi танцавальны фaльклор — Мiнск, 2015 — 80с.A0931Бібліятэка СЭТ
Разьбяр з вёскі СлабодкаA0930Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 4 1991 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0929Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 3 1991 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0928Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 2 1991 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0927Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 1 1991 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0926Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 6 1990 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0925Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 5 1990 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0924Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 4 1990 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0923Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 3 1990 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0922Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 2 1990 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0921Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 1 1990 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0920Бібліятэка СЭТ
Norwegian Bunads (in English), 1991, 273 p.A0919Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 6 1989 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0918Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 5 1989 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0917Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 4 1989 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0916Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 3 1989 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0915Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 2 1989 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0914Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 1 1989 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0913Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 6 1988 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0912Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 4 1988 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0911Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 6 1987 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0910Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 5 1987 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0909Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 4 1987 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0908Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 3 1987 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0907Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 2 1987 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0906Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 1 1987 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0905Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 6 1986 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0904Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 5 1986 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0903Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 4 1986 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0902Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 3 1986 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0901Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 2 1986 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0900Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 1 1986 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0899Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 6 1985 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0898Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 5 1985 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0897Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 4 1985 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0896Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 3 1985 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0895Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 2 1985 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0894Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 1 1985 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0893Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 6 1984 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0892Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 5 1984 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0891Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 4 1984 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0890Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 3 1984 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0889Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 2 1984 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0888Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 1 1984 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0887Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 6 1983 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0886Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 5 1983 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0885Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 4 1983 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0884Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 3 1983 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0883Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 2 1983 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0882Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 1 1983 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0881Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 6 1982 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0880Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 5 1982 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0879Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 4 1982 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0878Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 3 1982 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0877Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 2 1982 (март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0876Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 1 1982 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0875Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 6 1981 (ноябрь-декабрь)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0874Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 5 1981 (сентябрь-октябрь)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0873Бібліятэка СЭТ
Ермаловіч М.І. Па Слядах аднаго міфа/ “Навука і тэхніка”, Мінск 1991/ 95 с.A0872Бібліятэка СЭТ
Песни Белорусского Полесья/ под оед. Е.В. Гиппуса/ «Советский композитор», 1979, 142 с.A0871Бібліятэка СЭТ
Ідэнтыфікацыя і інвентарызацыя нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі. Практычнае кіраўніцтва\ Bdentifikation and Invent...A0870Бібліятэка СЭТ
Вялікае Княства. Паэма ў трох частках, фатаграфіях і вершах (2-е выданне), Зянон\ ТБК ў Летуве (2005)A0869Бібліятэка СЭТ
Полацак: выданне беларускага культурна-асветницкага цэнтра Кливленд ЗША. 1992, № 13A0868Бібліятэка СЭТ
Касцюм жыхароў Беларусі X-XIII cтст\ Дучыц Л.У.\ “Навука і тэхніка”, Мінск 1995, 79 с.A0867Бібліятэка СЭТ
Сакрэты майстэрства. Пляценне традыцыйных кошыкаў, Мінск 2014/ 32 с. паглядзець што дубльA0866Бібліятэка СЭТ
Kultura ludowa Mazowska i Podlasia, t.3\ Warszawa, 1999A0865Бібліятэка СЭТ
Древне-Греческая религия/ О. Ф. Зелинский «Огни»/1918, Петроград (из серии Мировые религии, распечатка) 163 с.A0864Бібліятэка СЭТ
Песні Лагойшчыны – зборнік твораў традыцыйнай песеннай культуры, уклад. Несцяровіч В.А./ Мінск 2004A0863Бібліятэка СЭТ
Музыкальная культура городов Белоруссии в XVIII веке/ Дадиомова О.В./ Минск «Навука і тэхніка», 1992, 205 с.A0862Бібліятэка СЭТ
Язычество Древней Руси/ Рыбаков Б.А./Москва «Наука», 1987, 782 с.A0861Бібліятэка СЭТ
Беларускія народныя строі, Раманюк М. (уклад. Раманюк Д.)/ 2003, 77 с.A0860Бібліятэка СЭТ
Русское народное творчество, состав. Богатырев П.Г, Гусев В.Е./ Москва «Высшая школа», 1966A0859Бібліятэка СЭТ
Учебно-методические рекомендации для руководітелей кружков декоративно-прікладного искусства, Минск 2015A0858Бібліятэка СЭТ
Прыказкі і прымаўкі з Косаўшчыны, А.Зайка/ Вільня, 2015, 285 с.A0857Бібліятэка СЭТ
“Вясёлка” часопісA0856Бібліятэка СЭТ
Традыцыйнае вяселле – зрабі сам. Рэканструкцыя вясельнага абраду паводле Брагінскай традыцыі ( з дыскам)/ Гомель, 2007, 22 с.A0855Бібліятэка СЭТ
Фалькларыстычныя даследаванні, Кантэкст.Тыпалогія. Сувязі, выпуск 2/ зборнік артыкулаў пад рэдакцыяй Кавалёвай Р.М. і Прыемка...A0854Бібліятэка СЭТ
Duch religijnej tradycji w oleodrukach| Дух рэлігійнай традыцыі і друкаваная ікона, 2015 (альбом)A0853Бібліятэка СЭТ
У новай айчыне/ пад рэд. Луба В./ Беласток, 2001, 300 с.A0852Бібліятэка СЭТ
Узоры памежжа. Польска-беларускае народнае мастацтва (альбом на польскай і беларускай мовах)/ Беласток “Друмля”, 2013A0851Бібліятэка СЭТ
Традиционный крестьянский костюм Смоленской губернии XIX–нач. XX вв., Козикова Л.М./Смоленск «Годы», 2006 (распечатка)A0850Бібліятэка СЭТ
Бісерапляценне ў беларускай народнай традыцыі В.Пярмінава/ Мінск “Медысонт”, 2006, 20 с.A0849Бібліятэка СЭТ
Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору. Працы кафедры тэорыі літаратуры БДУ, выпуск 3/ Мінск “Права і эканоміка” 2...A0848Бібліятэка СЭТ
Фалькларыстычны калейдаскоп, Кавалёва Р.М. – зборнік артыкулаў/Мінск “Бестпрынт”, 2009, 265с.A0847Бібліятэка СЭТ
Жанравы код фальклорнай карціны свету, уклад. Кавалёва Р.М., Лук’янака Т.В./ Мінск “Белпринт” 2012, 120 с.A0846Бібліятэка СЭТ
Масленічныя песні ўклад. Кавалёва Р.М., Прыемка В.В., Марозава Т.А, Літвіновіч А.Ф., Мінск БДУ 2008 , 39 с.A0845Бібліятэка СЭТ
Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору/ Працы членаў кафедры тэорыі літаратуры Белдзяржуніверсітэта, пад рэд. Раго...A0844Бібліятэка СЭТ
Фальклорная практыка. Метадычныя рэкамендацыі і праграма-апытальнік, Кавалёва Р.М., Прыемка В.В., Марозава Т.А., Мінск БДУ 20...A0843Бібліятэка СЭТ
Лакальна-рэгіянальный парадыгмы беларускага фальклору у трох частках , ч. 2 –Вясельныя песні Піншчыны, Прыемка В.В., Мінск БД...A0842Бібліятэка СЭТ
Лакальна-рэгіянальный парадыгмы беларускага фальклору у трох частках , ч. 1 – Заходнепалесскія куставыя песні Ковалёва Р.М. М...A0841Бібліятэка СЭТ
Современный городской фольклор – методические указания и иллюстрированный материал по проведению фольклорной практики, состав...A0840Бібліятэка СЭТ
Вілейскі павет, выпуск 1 уклад. Сяргей Макарэвіч, Дзяніс Канецкі, Мінск “Галіяфы”, 2014 179 с.A0839Бібліятэка СЭТ
Wzornik/ узорніктрадыцыйных гафтаў і карунак народнага ручніка, Muzeum w Bielsk Podlaskim, 2012 (брашура)A0838Бібліятэка СЭТ
Wzornik/ узорнік гавт крыжыкам, Muzeum w Bielsk Podlaskim, 2014 (брашура)A0837Бібліятэка СЭТ
Tajemniczy ręcznok, Muzeum w Bielsk Podlaskim, 2013 (брашура)A0836Бібліятэка СЭТ
Ręcznik ludowy z okolic Birlska Podlaskiego. Haft I koronka уклад. Alina Deboska, Jerzy Sołub, Katarzyna Sołub, Białostok, 20...A0835Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 4 1981 (июль-август)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0834Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 3 1981 (май-июнь)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0833Бібліятэка СЭТ
So talents (мастацкі альбом)A0832Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 2 1981(март-апрель)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0831Бібліятэка СЭТ
Inger Bonge-Bergengreb, Gotland / 156 с. (мастацкая і традыцыйная кераміка, Швецыя)A0830Бібліятэка СЭТ
Советская этнография № 1 1981 (январь-февраль)/ издательство «Наука», Москва/ журналA0829Бібліятэка СЭТ
Мистецтво українскої вишивки/ Олена Кулинич-Стахурська / 2007, 256 сA0828Бібліятэка СЭТ
Писанки Черкащини / уклад. В. Мицик, малюнкі Олесь Фисун/ “Родовід”, 1992, 59 сA0827Бібліятэка СЭТ
Традиційний одяг Черкащини кінця ХІХ - початку ХХ ст. / Черкасы, 1993, 31 с.A0826Бібліятэка СЭТ
Kultura ludowa Mazowska i Podlasia, t.4\ Warszawa, 1999A0825Бібліятэка СЭТ
Folklor/ Wprowadzenie Franciszek Ziejka. - Olszanica : BOSCZ s.c.p., 2001. - 144 s. : il.A0824Бібліятэка СЭТ
Беларускі кулінарны сшытак № 1 / Ларыса Мятлеўская. - Мінск : Беловагрупп, 2015. - 136 с. : іл.A0823Бібліятэка СЭТ
Літоўская кухарка. Першая беларуская кулінарная кніга / Вінцэнта Завадская; пер. з пол. мовы Н. Бабінай. – Мінск : Харвест, 2...A0822Бібліятэка СЭТ
Osrodek pisankarski w Lipsku nad Biebrza\ буклет - 2015A0821Бібліятэка СЭТ
Твары вёсак, якія знікаюць\Ларыса і Аляксандр Быцко\ Art Line City – 2014 – 50 с.A0820Бібліятэка СЭТ
Nongak.Community Band Music, Dance,and Rituals in the Republic of Corea\Corian Cultural heritage Foundation - 2014A0819Бібліятэка СЭТ
Крамянёўка\Алесь Белакоз – Магілёў,2010 – 16 с.A0818Бібліятэка СЭТ
Самарослая методыка \ Алесь Белакоз – Магілёў, 2011 – 45 с.A0817Бібліятэка СЭТ
Методыка арганізацыі работы па збору этнаграфічнага матэрыяла.Публікавана ў рамках праекта “Жывая гісторыя майго краю” – 64 с.A0816Бібліятэка СЭТ
Памяць продкаў праз музейны свет.Праграма музейных чытанняў 4 снежня 2012. Выпуск 2\ - Мінск,2013 - 100 с.A0815Бібліятэка СЭТ
Памяць продкаў праз музейны свет.Праграма музейных чытанняў 7 снежня 2010\ - Мінск,2011 -164 с.A0814Бібліятэка СЭТ
Прастора музея. Рэаліі і магчымасці \ Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі ў г. Мінск 2-3 кастрычніка 2013 –...A0813Бібліятэка СЭТ
Методыка шчасця.Настаўнікам і вучням\Алесь Белакоз\Сандрук – Гродна,2014 – 279 с.A0812Бібліятэка СЭТ
Экспедиционные открытия последних лет \ Народная музыка, словесность, обряды в записях 1970х-1990х годов \ серия «Фольклор и ...A0811Бібліятэка СЭТ
Ідзём,пайдзём па вуліцы.Беларускія народныя танцавальныя песні\Беларускі інстытут праблем культуры – Мінск,1992 – 112 с.A0810Бібліятэка СЭТ
Сакральный символ.История свастики\А.В. Торунин\Белые альвы – Москва.2009 – 542 с.A0809Бібліятэка СЭТ
Беларускія народныя паясы.Тэхнікі вырабу.Арнамент\Манахіня Васа(Селівончык) \Беларуская навука - Мінск,2014 – 303 с.A0808Бібліятэка СЭТ
часопіс Алеся\работніца і сялянка\№12 ў 2009\ Беларускі дом друку - Мінск- 48с.A0807Бібліятэка СЭТ
часопіс Алеся\работніца і сялянка\№8 ў 2009\ Беларускі дом друку - Мінск- 48 с.A0806Бібліятэка СЭТ
часопіс Алеся\работніца і сялянка\№7 ў 2009\ Беларускі дом друку - Мінск- 46 с.A0805Бібліятэка СЭТ
Учитель музыки\№1\2014(24) Масква- 55 с.A0804Бібліятэка СЭТ
Павел Васильевич Шейн \ Н. В. Новиков \ Новейшая школа - Мінск,1972 - 222с.A0803Бібліятэка СЭТ
Казімір Машынскі\Усходняе Палессе\ Беларуская навука -Мінск,2014 - 526 с.A0802Бібліятэка СЭТ
Украінські народні думи та історичні пісні\Видовництво академіі наук Украінськоі РСР - Киів,1955 - 659 с.A0801Бібліятэка СЭТ
Давне вбрання на Волині\Етнографічно-миcтецтвознавче дослідення\Відавніцтво Обласной друкарні - Луцьк,2006 - 276 с.A0800Бібліятэка СЭТ
Жывая спадчына Беларусі\Living heritage of Belarus\Каталог\Інбелкульт - Мінск,2014 - 163 с.A0799Бібліятэка СЭТ
Фразеалагічны слоўнік Косаўшчыны\А. Зайка\ААТ "Брэсцкая друкарня",2014 - 307 с.A0798Бібліятэка СЭТ
Нематэрыяльная культурная спадчына Міншчыны\ДУ "Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці" - Мінск,2013 - 76 с.A0796Бібліятэка СЭТ
Скідзель і яго ваколіцы.Жывая гісторыя\С.Токць,М.Дзелянкоўскі - Мінск:Тэхналогія,2014 - 375 с.A0795Бібліятэка СЭТ
Украінскі народны одяг. Етнографічный словник\Катерина Матейко\Киів:Навукова думка,1996 - 196 с.A0794Бібліятэка СЭТ
Календарно-обрядовый фольклор. апытальнік\Валынскі дзярж.універсітэт - Луцк,1998 - 10с.A0793Бібліятэка СЭТ
Родінно-обрядовый фольклор. апытальнік\Валынскі дзярж.універсітэт - Луцк,1998 - 10 с.A0792Бібліятэка СЭТ
Оказіонально-обрядовый фольклор. апытальнік\Валынскі дзярж. універсітэт - Луцк, 1998 - 10 с.A0791Бібліятэка СЭТ
Своя основа/ Гораздин А./ Моска, 2014A0790Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Le costume traditionnel du Kocherberg/буклет 23 с.A0789Бібліятэка СЭТ
Беларускі фальклор. матэрыялы і даследаванні. Вып 1. \ рэд Н. В. Якавенка, Т. В. Лапцёнак - Мінск: Беларус.навука,2014. - 462 с.A0788Бібліятэка СЭТ
Традиционная культура белорусов во времени и пространстве\ А. В. Титовец и др.,под науч. ред. а. В. Титовца. - Минск: Беларус...A0787Бібліятэка СЭТ
Colindatul de ceate barbateasca (пра Малдову)\UNESCO Moscow office - 160 с.+фотыA0786Бібліятэка СЭТ
World Heritage 2009 - 2010 (мапа)A0785Бібліятэка СЭТ
Krzyz kowalski na Podlasiu\W/Kowalczuk - Bialastok 2013 - 143 c.A0784Бібліятэка СЭТ
Rzecz o dziedzictwie na WSI\FundacijawspomaganiaWSI - Warsawa 2011 - 215 c.A0783Бібліятэка СЭТ
Беларускія народныя песні(для хору)т1\сабраў Р.Шырма - Мінск:Беларусь,1971 -226 с.A0782Бібліятэка СЭТ
Назвы адзення ў гаворках беларускай мовы\Н.В.Сівіцкая - Мінск:Бел.навука,2011 - 215 с.A0781Бібліятэка СЭТ
Белорусский народный тестиль. Художественые основы, взаимосвязи, иновации / О.А.Лобачевская - Минск:бел.наука, 2013 - 527 с.A0780Бібліятэка СЭТ
Молчанова Л.А. Материальная культура белорусов. Минск: Наука и техника, 1968. 232 с.A0779Бібліятэка СЭТ
Шесть белорусских народных танцев.Изд.2- Минск: Гос.изд.БССР,1960 - 151 с.A0778Бібліятэка СЭТ
Беларуская пахавальная абраднасць\У.М. Сысоў - Мінск: Навука і тэхніка - 182 с.A0777Бібліятэка СЭТ
Белорусы.Очерки происхождения и этнической истории \М.Я. Гринблат - Минск:Наука и техника,1968г. - 268 с.A0776Бібліятэка СЭТ
Нарысы з гісторыі беларускага мастацтва т.1\М. Шчакаціхін - Менск: Навука і тэхніка 1993. - 336 с.A0775Бібліятэка СЭТ
Tautosakos darbai XXXII - Lietuviu literaturos ir tautasakos institutas, Vilnius 2006, 363 c.A0774Бібліятэка СЭТ
"Беларускія паясы: гістарычныя шляхі развіцця і сучасная практыка. Матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі ...A0773Бібліятэка СЭТ
Зімовыя святы:зборнік сцэнарна-метадычных распрацовак - Мінск: Тры чвэрці, 2010 - 145 с.A0772Бібліятэка СЭТ
Народныя песні з радзімы Н. Гілевіча - Мінск6 выдавецкі цэнтрБДУ,2011 -79 с.A0771Бібліятэка СЭТ
Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў: Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (10-11ліст 2011 г.Мінск)...A0770Бібліятэка СЭТ
Белорусская этномузыкология: очерки истории (ХIX-XX вв.)/ З. Мажейко, Т. Якименко, Т. Варфоломеева и др..; под ред. З. Мажейк...A0769Бібліятэка СЭТ
Мажэйка З.Я.: да 50-годдзя навуковай і творчай дзейнасці. -Мінск:Тэхналогія,2013 - 141 с.A0768Бібліятэка СЭТ
Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...A0767Бібліятэка СЭТ
Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...A0766Бібліятэка СЭТ
Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...A0765Бібліятэка СЭТ
Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...A0764Бібліятэка СЭТ
Czasopis 5\13A0763Бібліятэка СЭТ
Czasopis 3\13A0762Бібліятэка СЭТ
Czasopis 2\13A0761Бібліятэка СЭТ
Czasopis 11\12A0760Бібліятэка СЭТ
Народная проза беларусаў Падзвіння ч.2.Полацкі этнаграфічны зборнік.Выпуск 2.Наваполацк,ПДУ,2011,366 с.A0759Бібліятэка СЭТ
Народная проза беларусаў Падзвіння ч. 1.Полацкі этнаграфічны зборнік.Выпуск 2.Наваполацк,ПДУ,2011,290 с.A0758Бібліятэка СЭТ
(БНТ) Сацыяльна-бытавыя песні. Уклад і сістэм.тэкстаў, уступ. артыкул і камент.І.К.Цмшчанкі,В.І. Скідана.Укл. муз.часткі Г.В....A0757Бібліятэка СЭТ
Кулінарная спадчына Белавежжа. Кулінарныя традыцыі Беларускага Палесся\ Т.А. Навагродскі., БГА "Адпачынак у вёсцы", Мінск,201...A0756Бібліятэка СЭТ
Народная кухня маталян. Кулінарныя традыцыі Беларускага Палесся\ Т.А. Навагродскі., БГА "Адпачынак у вёсцы", Мінск, 2009, 100с.A0755Бібліятэка СЭТ
фота розных артыкулаў(магчыма архіўных) ў чырвоным канверцеA0754Бібліятэка СЭТ
"Architektura sakralna pow.Augustouwski,Sernenski, Suwalski" Том 1, Бяласток 2005,61 с.A0748Бібліятэка СЭТ
буклет "Wzornik Узорнік",Беласток,"Белы крук",2012A0747Бібліятэка СЭТ
Etnografia nowa/04, 2012 (часопiс)A0746Бібліятэка СЭТ
Даклады бел.дэлегацыі на XV міжнародным з ездзе славістаў "Мовазнаўства.Літаратуразнаўства.Фалькларыстыка"Асобны адбітак, Мін...A0745Бібліятэка СЭТ
буклет "Жывая спадчына Living heritage" Дні Еўрапейскай спадчыны ў Беларусі.A0744Бібліятэка СЭТ
"Возвращение к истокам" Ёрдынские игры 2013,Л. Ерошенко, "Время странствий"86 с.A0743Бібліятэка СЭТ
"Хто, калі не я..."да 60-годдзя М. Козенкі, Мінск,"Чатыры чвэрці", 2011, 363 с.A0742Бібліятэка СЭТ
даклады бел.дэлегацыі на XV міжнародным з ездзе славістаў "Мовазнаўства.Літаратуразнаўства.Фалькларыстыка", Мінск,"Беларуская...A0741Бібліятэка СЭТ
Геаграфічна-статыстычны слоўнік Магілёўская вобл. укл. І.М. Шаруха.Магілёў,2012, 219 с.A0740Бібліятэка СЭТ
Perla Podlasia.Muzeum Rolnictwa w Ciechanowiec, фотаальбом, 2012A0739Бібліятэка СЭТ
Беларускія народныя крыжы. Манаграфія. М. Раманюк,"Наша ніва",Дзяніс Раманюк,2000,221 с.A0738Бібліятэка СЭТ
Асобы, якія тварылі гісторыю. Кароткі праваднік. Зьміцер Санько/ Вільня: Наша будучыня, 2011.A0737Бібліятэка СЭТ
Ботанічны слоўнік беларуска-польска-расейска-лацінскі. Зоська Верас. факсімільнае выданьне\Выдавецкае таварыства "Адраджэньне...A0736Бібліятэка СЭТ
Дзе Байна сустракаецца з Эсай. Народная проза Лепельшчыны\ Укладальнік В.У. Тухта Мінск, Медісонт, 2013.A0735Бібліятэка СЭТ
5 абласное свята-конкурс "Саламяныя дзівосы", Дзяржынск,2008,24 с.A0734Бібліятэка СЭТ
Беларускае літаратурнае вымаўленне,Ф.Янкоўскі,МінскНародная асвета,1966, 92 с.A0733Бібліятэка СЭТ
Я вярнуўся,бо ты чакала, В.Тухта,Мінск: Медысонт,2013,128 с.A0732Бібліятэка СЭТ
Нататкі з краязнаўчага сшытка, В.Тухта,Мінск: Медысонт,2013,125 с.A0731Бібліятэка СЭТ
Мастацтва сяла Неглюбка. Аўтар М.П. Жабінская, Мінск:Беларусь,1976, 80 с.A0730Бібліятэка СЭТ
Беларускі музычны фальклор. А. М. Аляхновіч.Мінск: Універсітэцкае,1996,335 с.A0729Бібліятэка СЭТ
Кожа в умелых руках. ред. О.Г. Жукова.Москва:Знание,1997,192 с.A0728Бібліятэка СЭТ
Г.И. Цитович. О белорусском песенном фольклоре.Избранные очерки.Минск: Беларусь,1976, 136 с.A0727Бібліятэка СЭТ
Цітоў А. Краіна майстроў. Рамесныя цэхі Беларусі: 16 -- канец 18 ст. Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі. 2013, 160 с.A0726Бібліятэка СЭТ
Пакланіцеся дубу/ Ненадавец. А.М. Мінск: Полымя, 1992.110 с.A0725Бібліятэка СЭТ
Tryglaw. Kwartalnik metapolityczny/ № 3 1999A0724Бібліятэка СЭТ
Tryglaw. Kwartalnik metapolityczny/ № 4 2000A0723Бібліятэка СЭТ
Tryglaw. Kwartalnik metapolityczny/ № 2 1998A0722Бібліятэка СЭТ
Tryglaw. Kwartalnik metapolityczny/ № 1 1997A0721Бібліятэка СЭТ
SV Stockholm\ 10/ ШвецыяA0720Бібліятэка СЭТ
SIGTUNA \ 09 / Швецыя.A0719Бібліятэка СЭТ
Pedakmeni Robezakmeni Muldakmeni/ Juris Urtans. Riga: "AVOTS", 1990. 96 p.A0718Бібліятэка СЭТ
Lietuvos Istorijos Instituto etnologijosskurius/ Vilnius, 2003. 13 с.A0717Бібліятэка СЭТ
Handarbetets Vänner. Камплект матэрыялаў па ручному і станковаму ткацтву, габеленам. 2008A0716Бібліятэка СЭТ
Vaimne kultuuripärand Eestis.A0714Бібліятэка СЭТ
Handweben Mit Eitorfer Webrahmen. M. Born, K. Born. / K. Born.A0712Бібліятэка СЭТ
Culture of the Armenian Khachkar (Cross-stone). / Yerevan. 2010A0711Бібліятэка СЭТ
Sätergläntan. Korta Kurser 2007.A0710Бібліятэка СЭТ
Sätergläntan. Korta Kurser 2005.A0709Бібліятэка СЭТ
Sätergläntan. Korta Kurser 2010.A0708Бібліятэка СЭТ
Обучение в кружке/ Карэн Киндстрем, Швецыя.A0705Бібліятэка СЭТ
Правовое регулирование финансовой деятельности некоммерческих организаций в Беларуси/ Смолянко О.И.Минск: Логвинов И.П. , 201...A0704Бібліятэка СЭТ
Искусство успевать/ А. Лакейн, Минск: Агентство "Фаир", 1996. 94 с.A0703Бібліятэка СЭТ
Паштоўкі з народным строем (Швецыя) 9 шт. 5 марак беларускі строй.A0702Бібліятэка СЭТ
Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Талачынскага раена/ Мінск: БелСЭ, 1988.654 с.A0701Бібліятэка СЭТ
Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Чашніцкага раена/ Мінск: Белару. навука, 1997.542 с.A0700Бібліятэка СЭТ
Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Старадарожскага раена/ Мінск: Выш.шк., 1998.366 с.A0699Бібліятэка СЭТ
Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Сенненскага раена/ Мінск: ПК "Паліграфафармленне", 2003.616 с.A0698Бібліятэка СЭТ
Гісторыя на градках: агародніцтва на Беларусі\Ракава Л. В.\Мінск "Беларусь", 2008A0697Бібліятэка СЭТ
Праграма рэспубліканскай навуковай канферэнцыі: "Беларускае падзвінне..."/ Наваполацк: ПДУ, 2008.12 с.A0696Бібліятэка СЭТ
Малое Палессе. Крупкі. Краязнаўчы альманах. Выпуск 1. 2003, 92 с.A0695Бібліятэка СЭТ
Чарнобыль і духоўная спадчына беларускага народа. матэрыялы навуковай канферэнцыі/ Гомель, 1997. 87 с.A0694Бібліятэка СЭТ
Фотаэтнаграфічная выстаўка: Палессе, якога не ведаем/ 1997.30 с.A0693Бібліятэка СЭТ
Беларусь у сістэме трансеўрапейскіх сувязяў у 1 тыс. н.э. Тэзісы дакладаў і паведамленняў міжнароднай канферэнцыі/ Цэнтр этна...A0692Бібліятэка СЭТ
Трэція Лепельскія чытанні. Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі. Лепель: Лепельскі музей, 2008.153 с.A0691Бібліятэка СЭТ
Сотвар святы. № 3 (1) 2000A0690Бібліятэка СЭТ
Друвінгаў светацям/ Менск, 2000. 23 с.A0689Бібліятэка СЭТ
Крывіцкія старадаўнасці. Сшытак 1/ В. Панусевіч. Чыкага: Беларуская выдавецкая Сябрына, 1960. 68 с.A0688Бібліятэка СЭТ
Доследы і матэрыялы № 34. Беларускае народнае ткацтва і яго знішчэнне бальшавікамі/ М. Волаціч. Мюнхен, 1955. 199 с. (несшыты)A0687Бібліятэка СЭТ
Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...A0686Бібліятэка СЭТ
Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...A0685Бібліятэка СЭТ
Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...A0684Бібліятэка СЭТ
Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...A0683Бібліятэка СЭТ
Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...A0682Бібліятэка СЭТ
Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...A0681Бібліятэка СЭТ
Полацак: выданне беларускага культурна-асветницкага цэнтра Кливленд ЗША. 1992, № 1 (11)A0680Бібліятэка СЭТ
Полацак: выданне беларускага культурна-асветницкага цэнтра Кливленд ЗША. 1992, № 2 (12)A0679Бібліятэка СЭТ
Полацак: выданне беларускага культурна-асветницкага цэнтра Кливленд ЗША. 1992, № 2 (23)A0678Бібліятэка СЭТ
Полацак: выданне беларускага культурна-асветницкага цэнтра Кливленд ЗША. 1992, № 5 (15)A0677Бібліятэка СЭТ
Полацак: выданне беларускага культурна-асветницкага цэнтра Кливленд ЗША. 1993, № 6 (26)A0676Бібліятэка СЭТ
Полацак: выданне беларускага культурна-асветницкага цэнтра Кливленд ЗША. 1993, № 7 (27)A0675Бібліятэка СЭТ
Полацак: выданне беларускага культурна-асветницкага цэнтра Кливленд ЗША. 1991, № 8A0674Бібліятэка СЭТ
Полацак: выданне беларускага культурна-асветніцкага цэнтра Кліўленд ЗША. 1991, № 10A0673Бібліятэка СЭТ
Бельскі гостінэць: краязнаўча-культурны часопіс. 2007. № 1(35)A0672Бібліятэка СЭТ
Бельскі гостінэць: краязнаўча-культурны часопіс. 1999. № 3(7)A0671Бібліятэка СЭТ
Бельскі гостінэць: краязнаўча-культурны часопіс. 1999. № 5A0670Бібліятэка СЭТ
Бельскі гостінэць: краязнаўча-культурны часопіс. 1998. № 4A0669Бібліятэка СЭТ
Славянская традиционная культура и современный мир. СБ. материалов научной конференции. Вып.7/ Сост. В.Е. Добровольская, Н.Е....A0668Бібліятэка СЭТ
Цэнтар Этнакасмалегіі "Крыўя" №1(2) / Менск: НВФ "Ваўкалака", 1996.122с.A0667Бібліятэка СЭТ
Цэнтр Этнакасмалёгіі "Крыўя" №1(3)/ Менск: НВФ "Ваўкалака", 1998. 164с.A0666Бібліятэка СЭТ
Цэнтар Этнакасмалегіі "Крыўя" №1/ Менск: НВФ "Ваўкалака", 1994.224 с.A0665Бібліятэка СЭТ
ІІІ Абласное свята-конкурс "Лазовыя карункі"/ Бараноўская Н.І.,Валынец Н.А. Мінск,2004. 16 с.A0664Бібліятэка СЭТ
Архивные документы РБ - сокровищница социальной памяти государства: справочник/ сост. Т.И. Седляревич. Минск: НАРБ, 2005. 144 с.B0033Бібліятэка СЭТ
Белорускія древності. Выпуск первый. / А.М. Сементовскім. Санкт-Петербург, 1890.137 с.A0662Бібліятэка СЭТ
Problem etniczny Polesia/ Josef Obrebski, 18 c.A0661Бібліятэка СЭТ
Dzisiejsi ludzie Poasia/ Josef Obrebski/ Warszawa, 1936.35 c.A0660Бібліятэка СЭТ
Вераванні і звычаі на Віленшчыне у міжваенны час (па польску)/ Ф. Сіеліцкі. Вроцлав: Выд-ва Універсітэту Вроцлава, 1993. 197 с.A0659Бібліятэка СЭТ
Federowski M. Lud białoruski na Rusi Litewskiej. T. 4. Przysłowia, żarcik, wyrażenia stałe oraz zagadki ludu, mieszczan i zag...A0658Бібліятэка СЭТ
Северные просторы: международное десятилетие коренных народов мира 2003.A0657Бібліятэка СЭТ
Этнаграфічная экспедыцыя "Сцеп-камень", 1993.63 с.A0656Бібліятэка СЭТ
Бельскі павет/ Бельск,: Navigator studio, 2006.80 с.A0654Бібліятэка СЭТ
Сівер. Альманах вялікай поўначы/ Рэдактар: А. Дзермант. Мінск, 2013. 246 с.A0653Бібліятэка СЭТ
Народныя прыкметы/ Анічэнка У.В., Малюк А.К.Мінск: БелЭн, 1992.90 с.A0652Бібліятэка СЭТ
За смугою міфа/ Ненадавец А.М. Мінск: Беларуская навука, 1999. 254 с.A0651Бібліятэка СЭТ
Бабуля так лячыла ...Замовы ад хвароб/ Склад. Г.А. Барташэвіч. Мінск: Навука і тэхніка, 1992. 53 с.A0650Бібліятэка СЭТ
Беларускі народны соннік/ Укл. і прадм. У. Васілевіча; Маст. І. Гардзіенак. Мінск: Выд.цэнтр "Бацькаўшчына", 1995. 127 с.A0649Бібліятэка СЭТ
Каму пакланяліся продкі/ Ненадавец А.М. Мінск: Навука і тэхніка, 1996. 239 с.A0648Бібліятэка СЭТ
Дай Божа знаць, з кім век векаваць: Беларуская народная варажба/ Склад. У.А. Васілевіч. Мінск: Навука і тэхніка, 1993.63 с.A0647Бібліятэка СЭТ
Skāgårdssmak satsar på kvalitet från skägården. / Stockholm. Nordiska ministerrådets. 2002.A0646Бібліятэка СЭТ
Lietuvos Archeologija 27. 2005A0645Бібліятэка СЭТ
Sweden in pictures. Luxö forlag 2007.A0644Бібліятэка СЭТ
Сесельските. А. Литовские волшебные сказки о мачехе и падчерице. Вильнюс: Вага, 1985. 262 с.A0643Бібліятэка СЭТ
Suitu identitāte. / Janīnas Kursītes redakcijā. LU Akademiskais apgāds. Latvijas Universitāte, 2005,175 p.A0642Бібліятэка СЭТ
Ікарські та господарські порадники XVIII ст. / Пад рэд. В.А. Передріенко. Київ, Навукова думка, 1984. 127 с.A0641Бібліятэка СЭТ
Irena Matus. Lud nadnarwiański. Cz. 1. Białystok, Uniwersytet w Białymstoku, 2000. 192 p.A0640Бібліятэка СЭТ
Феликсас Марцинкас. Искусствовырезки из бумаги в Литве и мире. Вильнюс, Almanachas “Tautodaile”, 2010. – 208 с.: ил.A0639Бібліятэка СЭТ
Очерки литовской этнографии. Под. ред. А. Вышняускайте. Вильнюс: Государственное издательство политической и научной литерату...A0638Бібліятэка СЭТ
В.П. Адрианова-Перетц. Древнерусская литература и фольклор. Ленинград: Наука, 1974, 170 с.A0637Бібліятэка СЭТ
Вялікае княств Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т.2. – Мн.: БелЭн, 2006. – 792 с.: іл.A0636Бібліятэка СЭТ
Manfred Stingel. Leier, Gambe, Dudelsack. Der Instrumentenbauer Tibor Ehlers. - Balingen, 2003A0635Бібліятэка СЭТ
Jerzy Cetera, wojciech kowalczuk. Papier w kulturze Ludowej. Wycinanka Podlaska z okolic Bielska Podlaskiego i Hainówki. Muze...A0633Бібліятэка СЭТ
Цярэшкі - гісторыя вёскі і ваколіц\краязнаўцы Віцебшчыны аб любым краі, в. 4,\аўт. Тухта В., Рабцэвіч В.\ Наваполацк, Маладзе...A0632Бібліятэка СЭТ
Pieśni Ziemi Bielskiej. Gmina Orla. Zebrał i opracovał Stefan Kopa. Bielsk Podlaski, Stowarzyszenie Muzeum Ojczyzny w Studziw...A0631Бібліятэка СЭТ
Інструкцыя па збіранню матэрыялаў для складання абласных слоўнікаў беларускай мовы. выпуск1. АН БССР, Мінск, 1959A0629Бібліятэка СЭТ
Беларуская мова і царква/ І.А. Чарота. Мінск, 2000. 176 с.A0628Бібліятэка СЭТ
Інструкцыя по збіранню матэрыялаў для скадання абласных слоўнікаў беларускай мовы. Выпуск 2./ Акадэмія навук. Мінск ,1960. 12...A0627Бібліятэка СЭТ
Праграма для збірання асаблівасцей беларускіх гаворак пераходных да суседніх моваў/ С. Некрашэвіч. Менск, 1927.80 с.A0626Бібліятэка СЭТ
Гавораць чарнобыльцы/ А.А. Крывіцкі. Мінск, 1994. 221 с.A0625Бібліятэка СЭТ
Праграма па вывучэнню беларускіх гаворак і збіранню звестак для складання дыялектычнага атласа беларускай мовы/ Акадэмія наву...A0624Бібліятэка СЭТ
Вэкслер П. Гістарычная фаналогія беларускае мовы. Пер. з англ. А. Літвіноўскай, М. Раманоўскага; навук. рэд. пер. Г. Цыхун. М...A0623Бібліятэка СЭТ
Складзі ўзор сам: Нар. арнамент у побыце/ Жабінская М.П. Мінск: Полымя, 1992. 220 с.A0622Бібліятэка СЭТ
Strój ludowy Białorusinów Podlasia / Doroteusz Fionik. Bielsk-Podlaski, 2005. 21 с.A0621Бібліятэка СЭТ
Беларускае народнае адзенне/ набор паштовакA0620Бібліятэка СЭТ
Вышей любимому сорочку/ Зимина З.И. Минск: Изд-во "Ладога 100", 2007. 64 с.A0619Бібліятэка СЭТ
Аздабленне краю. Узорнік.,23 с.A0618Бібліятэка СЭТ
Вышыўка. Узорнік, 22 с.A0617Бібліятэка СЭТ
Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...A0616Бібліятэка СЭТ
Техника рукоделия: в 2 ч. ч.1 Вязание на спицах. Вязание крючком. Вышивание крестом. Цветное вышивание./ Т.Н. Дорожкиной 2-е ...A0615Бібліятэка СЭТ
Падвойныя дываны са збораў Польшчы і беларусі. Каталог выстаўкі. / Мінск 1994, 46 с.A0614Бібліятэка СЭТ
Сімволіка гарадоцкага ручніка: метадычны дапаможнік/ Л. Рэзкіна, Т. Тарасенка. Гарадок, 2005. 22 с.A0613Бібліятэка СЭТ
Беларускі народны арнамент/ Склад. К.І. Паўлава, А.Л. Анісовіч, Г.А. Ступіна, С.А. Гуткоўскі, М.Г. Галаўнін. Мінск, 1953.A0612Бібліятэка СЭТ
Беларускія народныя гульні/ Я.Р. Вількін. Мінск: Беларусь, 1996. 88 с.A0611Бібліятэка СЭТ
Скарб сэрца роднай матулі: песен в. Верцялішкі Гродзен. р-на/ І.М. Адамовіч. Гродна, 1997. 174 с.A0610Бібліятэка СЭТ
Беларускія народныя гульні ў школе/ У.М. Краж, В.В. Трубчык. Мінск: Перамога, 1993. 112 с.A0609Бібліятэка СЭТ
Беларуская народная педагогіка/ Арлова Г.П. Мінск: Нар. асвета, 1993.120 с.A0608Бібліятэка СЭТ
Беларускія народныя святы: Метады іх навучання/ Н. Дзенісюк. Гомель: Агмень, 2001.65 с.A0607Бібліятэка СЭТ
Vysivka z cicmian .A0606Бібліятэка СЭТ
Дети славянского поля. Выпуск 2./ Знамя 2006. 240 с.A0605Бібліятэка СЭТ
Янтарь из архивов археологических памятников Беларуси/ М.А. Богдасаров. Брест: Талер, 1995. 76 с.A0603Бібліятэка СЭТ
Гарадскія бытавыя танцы/ С.В. Гуткоўская. Мінск: Выд-ва "Чатыры чвэрці", 2008. 140 с.A0602Бібліятэка СЭТ
Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...A0601Бібліятэка СЭТ
Ткацтва на дошчачках: практ. дапам./ В.І. Сілівончык. Мінск: Медысот, 2009. 64 с.A0600Бібліятэка СЭТ
Мая выцінанка/ В.В. Бабурына, Н.А. Сухая. Мінск: МАІРА, 2010, 78 с.A0599Бібліятэка СЭТ
Малое палесье 2009. Краязнаўчы альманах Друцка-Бярэзінскага краю/ Галоўны рэдактар А. Аляхновіч.A0598Бібліятэка СЭТ
Вырабы з дрэва/ Братіслава , 1964.15 с.A0597Бібліятэка СЭТ
Беларускае кафлярства/ А.А. Трусаў. Мінск: Міністэрства культуры РБ, 1993. 56 с.A0596Бібліятэка СЭТ
Белорусская соломка/ Лобачевская О.А., Минск: Полымя, 1989.A0595Бібліятэка СЭТ
Инкрустация соломкой/ Починова Н.В., Дехтяренко В.Н. Минск: Полымя, 1988. 62 с.A0594Бібліятэка СЭТ
Беларускае народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва: 2-ое выд. перапрац. і дап. / Я. Сахута, Мінск: Беларусь, 2001. 110 с.A0593Бібліятэка СЭТ
Беларуская гліняная цацка/ Ржавуцкі М. Мінск: Полымя, 1991.142 с.A0592Бібліятэка СЭТ
Цыганское музыкальное исполнительство и творчество в России/Т. Щербакова/Москва "Музыка", 1984A0591Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Музычныя інструменты. Каталог першай музычнай выставы/ І.Д. Назіна, л.А. Александрэнка. Мінск, 1991. 48 с.A0590Бібліятэка СЭТ
Музычныя інструменты. струнныя: Музейн. каталог/ Нац. музей гісторыі і культуры Беларусі; Склад. Г.М. Загурская. Мінск: Аніке...A0589Бібліятэка СЭТ
170 беларускіх народных песень Гродзеншчыны запісанных М.а. Баяровічам/ Гродна: Ратуша, 2002. 178 с.A0588Бібліятэка СЭТ
Виготовлення виробів з вербового прута\ Лугова З. І.\ Киïв, 1997A0587Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Ад песні да песні/ В.І. Елатаў . Мінск: Выд-ва Акадэміі навук Беларусскай ССР, 1961. 108 с.A0586Бібліятэка СЭТ
Песьні з народных глыбіняў/ сабраў і ўкладаў А. Цыхун. Гародня, 2000. 108 с.A0585Бібліятэка СЭТ
Фольклор Смоленского края/ П.М. Соболев. Смоленск: СКНИИ, 1946. 124 с.A0584Бібліятэка СЭТ
Керамика и фарфор Китая\ буклет выставы, 2011A0583Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Muzeum Sztuki Ludiwej w Otrębusach\katalog wystaw 1989-2004\Otrębusy, 2004A0582Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Литовские нородные военно-исторические песни/ Д. Криштопайте. Вильнюс: Вильнюсский государственный университет им. В. Капсука...A0581Бібліятэка СЭТ
Белорусский народный танец. Ист.-теорет. очерк./ Чурко Ю.М. Минск: Наука и техника, 1972. 196 с.A0580Бібліятэка СЭТ
Грыбы і грыбная кулінарыя: папул. энцыкл. давед./ Г. Сяржавіна, І. Яшкін. Мінск: Бел. асац. кулінароў, 2005. 392 с.A0579Бібліятэка СЭТ
1st International applied arts and crafts exhibition in Latvia\Baltica 2006, catalogue (каталог выставы+інф. буклет)A0578Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Белорусская кухня. 2-е изд. перераб./ в.А. Болотникова, Л.М. Вапельник. Минск: Ураджай, 1984. 96 с.A0577Бібліятэка СЭТ
Рэчыцкае палессе/ Ч. Пяткевіч. Мінск: Беларускі кнігазбор, 2004. 672 с.A0576Бібліятэка СЭТ
Вандроўкі па маіх былых ваколіцах: Успаміны, даследаванні гісторыі і звычаяў/ Сыракомля У. Мінск: Полымя, 1992. 159 с.A0575Бібліятэка СЭТ
Казкі і апавяданні беларусаў Слуцкага павета/ Маст. В.Р. Мішчанка. мінск: Універсітэцкае, 2000. 270 с.A0574Бібліятэка СЭТ
Перунова цяпельца: Эсэ, ці некалькі згадак з гісторыі нашага народа: Для ст. шк. узросту/ Маст. Т.С. Радзівілка. Мінск: Юнацт...A0573Бібліятэка СЭТ
Невельская старина: Сборник материалов по истории невеля ХVI- начало ХХ века/ Вступ. ст., сост., примеч. и приложение Л.М. Ма...A0572Бібліятэка СЭТ
Чаго на свеце не бывае: антырэлігійн. казкі, анекдоты, прыказкі ўсходнеслав. народаў/ склад. А.С. Фядосік, Г.А. Пятроўская. М...A0571Бібліятэка СЭТ
Беларускія народныя казкі і прымаўкі/ Ф. Янкоўскі. Выд-ва акадэміі навук БССР, Мінск 1957.452 с.A0570Бібліятэка СЭТ
Беларускі казачны этнас/ склад. В. Анічэнка. Мінск: Выд-ва БДУ, 1976. 207 с.A0569Бібліятэка СЭТ
Топография дорог и памятников / Рудковский Б.Ф. Братство Молодежи Православной. Бельск Подляский, 1996. 81 с.A0568Бібліятэка СЭТ
Ледавіковыя валуны Беларусі: Эксперым. база вывучэння валуноў/ С.Д. Астапава, У. Я. Бардон, М.А. Вальчык і інш. Мінск: Навука...A0567Бібліятэка СЭТ
І гэта ўсе мой край. Тапанімічны слоўнік/ Абрамчык Ф.К. Капыль, 1999.24 с.A0566Бібліятэка СЭТ
Эксперыментальная база валуноў/акадэмія навук Беларускай ССР Інтытут Геахіміі і геафізікі. Мінск: Навука і тэхніка, 1990A0565Бібліятэка СЭТ
Слоўнік назваў населенных пунктаў Гродзенскай вобласці/ Рапановіч Я.Н. Мінск: Навука і тэхніка,1982. 319 с.A0564Бібліятэка СЭТ
Слоўнік назваў населенных пунктаў Брэсцкай вобласці/ Рапановіч Я.Н. Мінск: Навука і тэхніка,1980. 176 с.A0563Бібліятэка СЭТ
Слоўнік назваў населенных пунктаў Гомельскай вобласці/ Рапановіч Я.Н. Мінск: Навука і тэхніка,1986. 240 с.A0562Бібліятэка СЭТ
Слоўнік назваў населенных пунктаў Мінскай вобласці/ Рапановіч Я.Н. Мінск: Навука і тэхніка,1981. 360 с.A0561Бібліятэка СЭТ
Слоўнік назваў населенных пунктаў Магілеўскай вобласці/ Рапановіч Я.Н. Мінск: Навука і тэхніка,1983. 240 с.A0560Бібліятэка СЭТ
Слоўнік назваў населенных пунктаў Вітебскай вобласці/ Рапановіч Я.Н. Мінск: Навука і тэхніка,1977. 504 с.A0559Бібліятэка СЭТ
Русальная традыцыя беларусаў: міфапаэтычная сістэма, тыпалагічныя паралелі/ У.М. Сівіцкі. Мінск: Тэхналогія, 2006. 187 с.A0558Бібліятэка СЭТ
Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...A0557Бібліятэка СЭТ
Белорусские обрядовые праздники: методическое пособие/ Рудаков О.В. Иркутск: ASPrint, 2003. 58 с.A0556Бібліятэка СЭТ
песні народных свят і абрадаў/Н.С. Гілевіча. Мінск: Выд-ва БДУ, 1974. 464 с.A0555Бібліятэка СЭТ
Святы і абрады беларусаў. 2-е выданне/ В. Д. Ліцвінка. мінск: беларусь, 1998.190 с.A0554Бібліятэка СЭТ
Беларускі народны каляндар/ Васілевіч У.А. Мінск: Ураджай, 1993.80 с.A0553Бібліятэка СЭТ
Беларускія народныя абрады/ склад. навук. рэд. і прадм. Л.П. Касцюкавец. Мінск: Беларусь, 1994. 128 с.A0552Бібліятэка СЭТ
Беларускі этнаграфічны зборнік/Працы інстытута мастацтвазнаўства этнаграфіі і фальклору. Мінск: Выд-ва Акадэміі навук БССР,19...A0551Бібліятэка СЭТ
Беларускі фальклор у сучасных запісах. Брэсц. вобл. традыцыйныя жанры./склад В.А. Захарава, Мінск: Выд-ва БДУ, 1973. 304 с.A0550Бібліятэка СЭТ
Вічынскія паляне: матэрыял. культура: этнагр.нарыс Бел. Палесся/ Сербаў І.А.Мінск: БФК, 2005. 88 с.A0549Бібліятэка СЭТ
Беларуская этнаграфія і фалькларыстыка. бібліягр. паказальнік (1945-1970 гг)/ складальнік М.Я. Грынблант. Мінск: Навука і тэх...A0548Бібліятэка СЭТ
Гісторыя беларускай этнаграфіі (Пачатак ХХст.)/ Бандарчык В.К.Мінск: Навука і тэхніка, 1970. 124 с.A0547Бібліятэка СЭТ
Беларускі народны каляндар. 2-е выд./ Лозка А.Ю.Мінск: Полымя, 2002. 240 с.A0546Бібліятэка СЭТ
Беларуская савецкая фалькларыстыка/ Фядосік А.С. Мінск: Навука і тэхніка, 1987. 350 с.A0545Бібліятэка СЭТ
Происхождение и история белорусской свадебной обрядности/ Н.М. Никольский. Издательство Академии Наук БССР, Минск 1956. 276 с.A0544Бібліятэка СЭТ
Да народных вытокаў: Збіранне і вывуч. беларус. фальклору ў 50-60-я гады ХІХ ст./ Цішчанка І.К. Мінск: Навука і тэхніка, 1986...A0543Бібліятэка СЭТ
Этнаграфія Беларусскага Падняпроўя: Матэрыялы навуковай канферэнцыі 30 лістапада-1 снежня 1999г. / склад В.М. Аненкаў, Л.А. С...A0542Бібліятэка СЭТ
Збіральнікі/ Васілевіч У. А. Мінск: Навука і тэхніка, 1991. 189 с.A0541Бібліятэка СЭТ
Программа для собирания народных юридических обычаев/ издание Комиссии собирания народных юридических обычаев. Типография В.С...A0540Бібліятэка СЭТ
Аб багох крывіцкіх сказы/С. Хмара, выданне 2-е. Літаратурная Сустань "Баявая Ўскалось". Таронта, Канада 1986.32 с.A0539Бібліятэка СЭТ
Северобелорусская свадьба: Обряд, песенно-мелодические типы/ Варфоломеева Т.Б. Минск: Наука и техника, 1988, 156 с.A0538Бібліятэка СЭТ
Этнічныя традыцыі ў духоўнай культуры беларусаў/ Казакова І.В. Мінск.: Універсітэцкае, 1995. 151 с.A0537Бібліятэка СЭТ
Голас з невычэрпнай і жыватворнай крыніцы/ Склад. У.В. Анічэнка. Мінск.: Навука і тэхніка, 1995. 464 с.A0536Бібліятэка СЭТ
Беларуская Фалькларыстыка. Збіранне і даследаванне народнай творчасці ў 60-х гадах XIX-пачатку XXст./ Пятроўская Г.А., Цішчан...A0535Бібліятэка СЭТ
Пчелка/ Франс Анатоль. Литературно-художественное издание "Час сказки". Лениздат, 1959. 64 с.A0534Бібліятэка СЭТ
Старец Паисий Святогорец. Слова. Семейная жизнь/ монастырь святого апостала и евангелиста Иоанна Богослова. Суроти, Салоники....A0533Бібліятэка СЭТ
Древние российские стихотворения собранные Киршею Даниловым/ редактор Н.И. Трубникова. Свердловск, Средне-Уральское кн. изд-в...A0532Бібліятэка СЭТ
Английские и шотландские баллады / издание подготовили: В.М. Жирмунский, Н.Г. Елина, И.С Маршак. Издательство "Наука", москва...A0531Бібліятэка СЭТ
Древнеанглийская поэзия/ответственный редактор М.И. Стеблин-Каменский. Москва 1982: "Наука". 320 с.A0530Бібліятэка СЭТ
Меленко Л.И. Белорусский костюм ХIX—XX вв. Мінск: Бел. наука, 2006. 142 с.A0529Бібліятэка СЭТ
Дудар: зборнік народных песень/сабраў Я.Г. Нью Ёрк: Выданне Заранка, 1970. 72 с.A0528Бібліятэка СЭТ
Кацар М.С. Дзённік палявых нататак за 1940 год 33 с. + 10 с. дадатку (ксеракопія рукапісу).A0527Бібліятэка СЭТ
Каляндар 2013 г. (з выцінанкамі В. Быбурынай)A0526Бібліятэка СЭТ
Народныя майстры і мастакі Віцебшчыны / калектыў аўт.: Л.У. Вакар і інш. Віцебск: Віцеб. абл. друк., 2011. 440 с.A0525Бібліятэка СЭТ
Мастацкая адукацыя ў Беларусі/В. П. Пракапцова/ Мінск, 1999A0524Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Усеагульная дэкларацыя правоў чалавека. Калекцыя паштовак. Вільнюс, Gudas. 2012. (выцінанкі В. Бабурынай)A0523Бібліятэка СЭТ
Да 90-годдзя прыняцця Рыжскага дагавору 1921 г. Матэрыялы з гісторыі польска-беларускіх узаемаадносін у ХХ ст. Зб. навук. пра...A0522Бібліятэка СЭТ
Zbigniew Adam Skuza. Ginące zawody w Polsce. Warszawa, 2008. 287 s. (рамёствы ў Польшчы)A0521Бібліятэка СЭТ
Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 6. Гомельскае Палессе і Падняпроўе. У 2 кн. Кн. 1 / Т.В. Валодзіна і інш....A0520Бібліятэка СЭТ
Ліцьвінка В.Д. Крыніца народнай мудрасці. З літаратурнай спадчыны / уклад. Н.М. Ліцьвінака. Мінск: Беларус. навука, 2012. 463 с.A0519Бібліятэка СЭТ
Першая беларуская гаспадарча-кулінарная энцыклапедыя: Літоўская гаспадыня/пер. з польс. П.Р. Казлоўскага, В.В. Нядзвецкай; пр...A0518Бібліятэка СЭТ
Лабачэўская В. А. Повязь часоў – беларускі ручнік=Bond of Times – Belarussian Towel: альбом. Мінск: Беларусь, 2009. 298 с.A0517Бібліятэка СЭТ
Малое Палесьсе: краязнаўчы альманах Друцка-Бярэзінскага краю. Крупкі, 2011. 250 с.A0516Бібліятэка СЭТ
Мажэйка З.Я., Фядосік А.С. Каляндарна-песенныя, абрадавыя і гульнявыя традыцыі славян у мінулым і сучасным. Мінск: Навука і т...A0515Бібліятэка СЭТ
Подготовка и проведение фольклорной экспедиции: метод. рекомендации / сост. Л.Ф. Костюковец. Минск, 1987. 45 с.A0514Бібліятэка СЭТ
Шулаеў Андрэй. Праект інтэрпрэтацыі аб'екта гісторыка-культурнай спадчыны "Тэрыторыя былога капішча" ў г. Мінска. Мінск, 2012A0513Бібліятэка СЭТ
"Вытокі рэчкі Вільні": этнаграфічная экспедыцыя. 15-27 жніўня 1994 г. (расшыфраваныя тэксты экспедыцыйных запісаў)A0512Бібліятэка СЭТ
Фольлористичні зошити: зб. наукових праць. Вип. 4. 2001. Луцьк: Полісько-Волинський народознавчий центр, 2001. 136 с.A0511Бібліятэка СЭТ
Народныя казкі пра ведзьмаў і нячысцікаў. сшытак першы/ А. Варлыга. Нью-Йорк: Заранка, 1967.40с.A0510Бібліятэка СЭТ
Sächsisch-erzgebirgischer Klöppelverband e. V., Sitz Schneeberg\ № 33, April 2002A0509Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Тураўшчына: Мінулае, сучаснасць, будучыня. Вып. 4. Мінск: Бел. навука, 2005. 278 с.A0508Бібліятэка СЭТ
Белорусское Поозерье: язык и духовная культура / под ред. А.М. Мезенко, А.В. Русецкого. Минск: Белорус. наука, 2001. 214 с.A0507Бібліятэка СЭТ
Экскурсія да вытокаў г. Сянно: Краязнаўчы маршрут па раенным цэнтры Віцебскай вобласці/ В.В. Бандарэвіча. Віцебск, 2000. 216с.A0506Бібліятэка СЭТ
Музей старажытнабеларускай культуры: народны касцюм і абрадавы ручнік: аглядальнік. Мінск, 2012.A0505Бібліятэка СЭТ
Музей старажытнабеларускай культуры: мастацкія, этнаграфічныя і археалагічныя калекцыі: аглядальнік. Мінск, 2012.A0504Бібліятэка СЭТ
Фядосік А.С., Пятроўская Г.А. Народная спадчына. Мінск: Нар. асвета, 1984. 208 с.A0503Бібліятэка СЭТ
Ziemowit Fedecki. Цёплыя вечары... ды халодныя ранкі..: czuli co śpiewano. Warszawa, 1992. 160 s. (Беларускія народныя песні ...A0502Бібліятэка СЭТ
Беларускі гістарычны агляд: навуковы часопіс / навук. рэд. Г. Сагановіч. Вільня: Рэдакцыя БГА, 2005. Т. 12. Сшытак 1--2 (22--...A0501Бібліятэка СЭТ
Народныя казкі-байкі, апавяданні і мудраслоўі/ Укл. і рэд. Н.С. Гілевіч. Мінск: Выд-ва БДУ, 1983. 350 с.A0500Бібліятэка СЭТ
Беларуская вуснапаэтычная творчасць / пад агульн. рэд. М.Р. Ларчанкі. Мінск: Вышэйшая школа, 1966. 188 с.A0499Бібліятэка СЭТ
Archaeologia Baltica 4. Vilnius, 2002 (Археалогія, Балтыка, зборнік артыкулаў, Літва)A0498Бібліятэка СЭТ
Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė. Sutartinės lithuanian polyphonic songs. Vilnius: VAGA, 2002 (сутарцінас, літоўскія паліфанічныя с...A0497Бібліятэка СЭТ
Яленскі Мікола. Слоўнік з малюнкамі / пад рэд. доктар філ. навук прафес. П.П. Шубы. Мінск: Нар. асвета, 1995. 264 с.A0496Бібліятэка СЭТ
Тэкстыль сярэдневечча на землях беларусаў.Г.А. Барвенава,Мінск,2008,245c.A0495Бібліятэка СЭТ
Богдан Степанец. Крестьянская свадьба въ Южномъ Полђсьи (этнографическій очеркъ). / Полупословицы и полупоговорки, употребляе...A0494Бібліятэка СЭТ
Arnis Radiņš. Arheologisks ceļvedis latviešu un latvijas vēsturē. Riga: Neputns, 2012. (Літва, археалогія)A0493Бібліятэка СЭТ
Можейко З. Я. Песни белорусского Полесья. Вып. 2. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1984. 152 с.A0492Бібліятэка СЭТ
Лобачевская О.А., Зимина З.И. Белорусский народный костюм: крой, вышивка и декоративные швы. Минск: Беларус. навука, 2009. --...A0491Бібліятэка СЭТ
Волаціч М. Беларускае народнае ткацтва і зьнішчэньне яго бальшавікамі. Мюнхен, 1955.A0490Бібліятэка СЭТ
Lietuvių tautosaka: Užrašyta, 1944-1956. Vilnius, 1957. 536 s. (Літва, фальклор)A0489Бібліятэка СЭТ
Традыцыйная мастацкая культура беларусаў . У 6 т. Т. 5. Цэнтральная Беларусь. У 2 кн. Кн. 2 / А.М. Боганева (і інш.); ідэя і ...A0488Бібліятэка СЭТ
Традыцыйная мастацкая культура беларусаў . У 6 т. Т. 5. Цэнтральная Беларусь. У 2 кн. Кн. 1. / В.І. Басько (і інш.); ідэя і а...A0487Бібліятэка СЭТ
Рамёствы і промыслы Брэстчыны: каталог. Брэст. 31 с.A0486Бібліятэка СЭТ
Hemslöjden på liljevalchs. 6 juni – 2 september 2012. (каталог часопісаў, Швецыя).A0484Бібліятэка СЭТ
Marcinkas Feliksas. Lietuvos ir pasaulio popieriaus karpinių menas=Искусство вырезки из бумаги в Литве и в мире: монография. ...A0483Бібліятэка СЭТ
Таленты зямлі берасцейскай: каталог-буклет. Брэст, 2012. 23 с.A0482Бібліятэка СЭТ
Ганцаўшчына: край леганд і талентаў народных. Мінск: Літаратура і мастацтва, 2011. 168 с.A0481Бібліятэка СЭТ
Jögge Sundqvist. Tälj för kök och trädgǻrd! (Hemslöjdens förlag). 2012. 84 c. (разьба па дрэве, Швецыя).A0480Бібліятэка СЭТ
Жорсткі раманс: фальклорныя песні/ укл. А.М. Кукрэш. Мінск: Кнігазбор, 2010. 436 с.A0477Бібліятэка СЭТ
Этнопсихолингвистика/ под ред. Сорокина Ю.А/ Москва, "Наука", 1988A0476Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Hemslöjd. 2006. № 3. (часопіс, Швецыя)A0475Бібліятэка СЭТ
Weiβruβland und der Westen/Dresden, 1998 (матэрыялы міжнароднай канферэнцыі1990 года)A0474Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Абрамчук Р. Музыка на Беларусі: Ад архаікі да сучаснасці. Рыга: Ін-т беларус. Гісторыі і культуры, 2012. 144 с.A0473Бібліятэка СЭТ
Музей народнай культуры Мазыршчыны “Палеская Веда”: пуцяводнік.A0472Бібліятэка СЭТ
Зямля, дзе пачаўся мой лёс: з гісторыі паходжання назваў вёсак Клімавіцкага раёна. Магілёў: УПКП “Магілёўская абласная ўзбуйн...A0471Бібліятэка СЭТ
Чумацькі пісні. Київ: Наукова думка, 1976. 444 с.(Українська народна творчисть).A0470Бібліятэка СЭТ
Малое Палесьсе: краязнаўчы альманах Друцка-Бярэзінскага краю. Крупкі, 2010. 240 с.A0469Бібліятэка СЭТ
Hemslöjd. 2007. № 1. (часопіс, Швецыя)A0468Бібліятэка СЭТ
Att kreta en gubbe. (буклет па выніках разьбярскага праекту, Беларусь_Швецыя). 2012. 28 с.A0467Бібліятэка СЭТ
Тетюцкая Л.В. Ткачество поясов на ниту (сволочке): метод. пособие. Новосибирск: Книжица, 2004. 20 с.A0466Бібліятэка СЭТ
Духоўная спадчына Беларускай вёскі: каталог абрадаў, якія ахоўваюцца ЮНЭСКАA0465Бібліятэка СЭТ
Клиентов А. Народные промыслы. М.: «Белый город».A0464Бібліятэка СЭТ
Калашникова. «Всем богам по сапогам»: Коллекция традиционной обуви из собрания Российского этнографического музея. М.: Северн...A0463Бібліятэка СЭТ
Алеся: часопіс жанчын Беларусі. 2012. №2.A0462Бібліятэка СЭТ
Hemslöjd. 2012. № 1. (часопіс, Швецыя)A0461Бібліятэка СЭТ
Прырода і старажытнасці Свядскай Пушчы:буклет. В. ТухтаA0460Бібліятэка СЭТ
Лев Урбанович Дашкевич (1882--1957): каталог фотографий. Минск: Панграф, 2002. 36 с.A0459Бібліятэка СЭТ
Эвальд З.В. Песни белорусского Полесья/ под ред. Е.В. Гиппиуса. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1979. 143 с.A0458Бібліятэка СЭТ
Можейко З. Я. Песни белорусского Полесья. Вып. 1. М.: Всесоюзное изд-во "Советский композитор", 1983. 183 с.A0457Бібліятэка СЭТ
Працяг будзе/укл. Козенка М. А./ Мінск, 2004A0456Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Журнал "Учитель музыки "№2\2013 (21) ред. М.Д.Кабалевская. Москва: Beart Print, 2013. 69 с.A0455Бібліятэка СЭТ
Жыватворныя крыніцы Беларусі/ Э.М. Зайкоўскі, Л.У. Дучыц. Мінск6 Ураджай, 2001. 111с.A0454Бібліятэка СЭТ
Гиппиус Е.В. Избранные труды в контексте белорусской этномузыкологии/ ред.-сост. З. Можейко. Минск: Тэхналогія, 2004ю 285 с.A0453Бібліятэка СЭТ
Мажэйка З. Я. Народна-песенная культура Беларусі ў агульнаславянскім кантэксце. Мінск, 1998. 34 с.A0452Бібліятэка СЭТ
Мажэйка З. Я. Песні беларускага Паазер'я. Мінск: Навука і тэхніка, 1981. 494 с.A0451Бібліятэка СЭТ
Беларускі гістарычны агляд: навуковы часопіс. Снежань, 2011. Т. 18. Сшыткі 1-2 (34-35).A0450Бібліятэка СЭТ
Першы Міжнародны фестываль фальклору. Пінск-Мінск, 1994.120 с.A0449Бібліятэка СЭТ
Пазаабрадавыя песні: метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў І курса філал. фак. / склад. В.В...A0448Бібліятэка СЭТ
Лук'янава Т.В. Няказкавыя жанры беларускай фальклорнай прозы: фенаменалагічныаналіз: дапам. для студэнтаў філал. фак., якія н...A0447Бібліятэка СЭТ
Титов В.С. Народные деревообрабатывающие промыслы Белоруссии (1917--1941 гг.): Этнографич. очерки бондарского промысла и изго...A0446Бібліятэка СЭТ
Барташэвіч Г.А. Беларуская народная паэзія веснавога цыкла і славянская фальклорная традыцыя. Мінск: Навука і тэхніка, 1985. ...A0445Бібліятэка СЭТ
Фядосік А. С. Ілюзорнасць і сапраднасць: "Белыя плямы" ў гісторыі фалькларыстыцы 20-30-х гг. Мінск: Навука і тэхніка, 1991. 7...A0444Бібліятэка СЭТ
Узаемадзеянне цэнтра і рэгіёнаў у сферы культуры: Матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф.., 1-2 чэрв. 2005 г., г. Мінск. Мінск: Б...A0443Бібліятэка СЭТ
Апытальнік "Сучасны стан традыцыйнай мастацкай культуры беларусаў". Мінск. 1998 г. 16 с.A0442Бібліятэка СЭТ
Апытальнік: Стилистический атлас Полесья (самадрук)A0441Бібліятэка СЭТ
Апытальнік па збору матэрыялаў: па мастацкіх рамёствах і промыслах; па народных музычных інструментах і інструментальнай музы...A0440Бібліятэка СЭТ
Апытальнік па збору матэрыялаў: па традыцыйным ткацтве. скл.І.Мазюк Мінск. 1998. 79 с.A0439Бібліятэка СЭТ
Апытальнік па збору матэрыялаў: па беларускаму народнаму касцюму. Мінск. 1998. 28 с.A0438Бібліятэка СЭТ
Апытальнік для збору матэрыялаў па беларускаму танцавальнаму фальклору / Мінск: Міністэрства Культуры Рэспублікі Беларусь. Бе...A0437Бібліятэка СЭТ
Апытальнік па збору матэрыялаў па народнай прозе. Мінск. 1998. 32 с.A0436Бібліятэка СЭТ
Кенозерские сказки, предания, былички/ сост. Ведерникова Н. М./ Москва, 2003A0435Бібліятэка З. Я. Мажэйка
"Асобны адбітак": Мовазнаўства, Літаратуразнаўства, фалькларыстыка/ ХV міжнародны з'езд славістаў: даклады беларускай дэлегац...A0434Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Писцовыя книги ХVI вђка / Изд-е Русскаго Географич. Общ-ва, под ред. действительн. члена Н.В. Калачова. Отдђленіе ІІ. Мђстнос...A0433Бібліятэка СЭТ
Са скарбонкі спадчыны нашага краю: Зб. фальклору Магілёўскай вобл. / Абл. навук.-метад. цэнтр творч. і культ.-асвет. работы; ...A0432Бібліятэка СЭТ
Пузыня У. Лірнік: школа ігры на беларус. нар. інструментах. Мінск, 1993. 144 с.A0431Бібліятэка СЭТ
Дайн Г. Сергиев Посад - мастерская игрушки. Кн. 3. Живая традиция на рубеже веков: ХХ -- ХХІ. Сергиев Посад: Изд. дом "Весь С...A0430Бібліятэка СЭТ
Дайн Г. Сергиев Посад - столица русской игрушки. Кн. 2. Кукольный промысел: из ХІХ -- в ХХ век. Сергиев Посад: Изд. дом "Весь...A0429Бібліятэка СЭТ
Дайн Г. Детский народный календарь. Кн. 1. Сергиев Посад: Изд. дом "Весь Сергиев Посад", 2010. 184 с. (Коллекция книг "Игрушк...A0428Бібліятэка СЭТ
Cоколова В. Ткачество бранных поясов: учеб.-метод. пособие для учителей и учащихся 8-10 кл. общеобр. школ и учреджений дополн...A0427Бібліятэка СЭТ
Чароўны свет: з беларускіх міфаў, паданняў і казак/ рэдкал. Т.У. Бялова і інш.; маст. В.П. Слаук. -- 2-е выд. Мінск: Беларус....A0426Бібліятэка СЭТ
Абрамовіч А.А. Dum Spiro Spero. Пакуль жыву, спадзяюся/ аўт. ідэі і ўклад. М.А. Козенка. Мінск: БелДІПК, 2007. 212 с.A0425Бібліятэка СЭТ
Knitting with a smile. Inger Fredhoim. Insjön, 2005.120 с. (вязанне, Швецыя)A0424Бібліятэка СЭТ
Söma, nåla, binda - nålbundet från Uppland. Linnéa Rothguist Ericsson, Anita Andersson, Håkan Liby, Olle Norling, foto. Halms...A0423Бібліятэка СЭТ
Latviešu tautas mūzikas instrumenti. Irisa Priedite. Rīgā, 1978.88 с. (латышскія народныя музычныя інструманты, Латвія)A0422Бібліятэка СЭТ
Nålbindning. 12 varianter. Utgiven 2001. 32 с. (вязанне іголкай, Швецыя)A0421Бібліятэка СЭТ
Tvåändsstickat. Birgitta Dandanell, Ulla Danielsson, Kerstin Ankert (red). Värnamo, 2010.136 с. ( вязанне пруткамі, Швецыя)A0420Бібліятэка СЭТ
Коваленко В.И. Искусство вытинанки: пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с бел. и рус. яз. обучения/ 2-е из...A0419Бібліятэка СЭТ
Этнокультурные процессы Восточного Полесья в прошлом и настоящем/ Гурко А. Вл. и др.; редкол.: А. Вл. Гурко, И.В. Чаквин, Г.И...A0418Бібліятэка СЭТ
Gimbutas Jurgis. Lietuvos Kaimo trobesių puošmenys. Vilnius. 2010 (разьба па дрэве, Летува)A0417Бібліятэка СЭТ
Yllebroderier. Berättande folkkonst från Norden: Hemslöjdens förlag. 2010 (Швецыя, вышыўка гладдзю)A0416Бібліятэка СЭТ
Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 4. Брэсцкае Палессе. У 2 кн. Кн. 2. / А.М. Боганева і інш.; ідэя і агульн...A0415Бібліятэка СЭТ
Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 4. Брэсцкае Палессе. У 2 кн. Кн. 1 / В.І. Басько і інш.; ідэя і агульн. р...A0414Бібліятэка СЭТ
Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 3. Гродзенскае Панямонне. У 2 кн. Кн. 2 / А.М. Боганева і інш.; аўт. ідэі...A0413Бібліятэка СЭТ
Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 3. Гродзенскае Панямонне. У 2 кн. Кн. 1 / В.І. Басько і інш.; аўт. ідэі Т...A0412Бібліятэка СЭТ
Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 2. Віцебскае Падзвінне / Т.Б. Варфаламеева, А. М. Боганева, М.А. Козенка ...A0411Бібліятэка СЭТ
Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 1. Магілёўскае Падняпроўе / Т.Б. Варфаламеева, В.І. Басько, М.А. Козенка ...A0410Бібліятэка СЭТ
Сержпутоўскі А.К. Русальная нядзеля. Прымхі і забабоны беларусаў-пелешукоў / уклад., уступ. арт., пасляслоўе, навук. рэд., лі...A0409Бібліятэка СЭТ
Зямная дарога ў вырай: беларускія народныя прыкметы і павер'і / уклад., прадм., пераклад, бібл. У. Васілевіча. -- Кн. 3. -- М...A0408Бібліятэка СЭТ
Жыцця адвечны лад: беларускія народныя прыкметы і павер'і / уклад., прадм., пераклад, бібл. У. Васілевіча. -- Кн. 2. -- Мінск...A0407Бібліятэка СЭТ
Зямля стаіць пасярод свету... Беларускія народныя прыкметы і павер'і / уклад., прадм., пераклад, бібл. У. Васілевіча. -- Кн. ...A0406Бібліятэка СЭТ
Беларускія казкі, запісаныя ад П. Гулевіча / склад. зб. П. Ахрыменка. -- Мінск: Дзяржвыдат СССР, 1963. -- 68 с.A0405Бібліятэка СЭТ
Hans Martensson. Trasvarving efter gamla forebilder. ICA bokforlag.140c.A0404Бібліятэка СЭТ
Штудыі Рэспубліканскай сезоннай фальклорнай школы / уклад. В.В. Калацэй; рэд.кал. В. Калацэй (адк. рэд.) і інш. -- Мінск: БДУ...A0403Бібліятэка СЭТ
Anette Tamm. Vikingar : kring hem och härd : pyssel, aktiviteter, fakta, myter, recept, hantverk. 2009A0402Бібліятэка СЭТ
Зелинский О.Ф. Древне-греческая религия. Петроград: Изд-во "Огни", 1918.A0401Бібліятэка СЭТ
Hemslöjden. 2011№ 4 (часопіс, Швецыя)A0400Бібліятэка СЭТ
Hemslöjden. 2011№ 2 (часопіс, Швецыя) (артыкул пра СЭТ)A0399Бібліятэка СЭТ
Як сын твой родны. Міхась Райчонак\рэд. Райчонак А.\Наваполацк, 2002A0398Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Лоскутная мозаика России: альбом-каталог выставки в Иванове, 25 июня -- 23 августа 2003 г. / сост. Ю. Б. Иванова. Москва, 2003.A0397Бібліятэка СЭТ
Прыкметы і павер'і Гомельшчыны / уклад., сістэматызацыя, тэксталагічн. праца, уступ. артыкулы В.С. Новак, А.А. Кастрыца. Гоме...A0396Бібліятэка СЭТ
Можейко З. Я. Экология традиционной народно-музыкальной культуры: нематериальная культура Беларуси в свете социально-экологич...A0395Бібліятэка СЭТ
Бялявіна В.М., Ракава Л.В. Жаночы касцюм на Беларусі. Мінск: Беларусь, 2007. -- 351 с.A0394Бібліятэка СЭТ
Нацыянальны касцюм у сучаснай сацыякультурнай прасторы: зб. артыкулаў / уклад. Н.С. Стрыбульская. Мінск: БДУ культуры і маста...A0393Бібліятэка СЭТ
Фальклор Магілёўшчыны: матэрыялы з раёнаў, пацярпелых ад аварыі на ЧАЭС / склад. А.І. Гурскі, А.У. Марозаў, Н.Г. Мазурына. Мі...A0392Бібліятэка СЭТ
Дучыц Л., Клімковіч І. Сакральная геаграфія Беларусі. Мінск: Літ. і маст., 2011. -- 384 с.A0391Бібліятэка СЭТ
Чурко Ю.М. Белорусский хореографический фольклор. Минск: Выш. шк., 1990. -- 415 с.A0390Бібліятэка СЭТ
Ліс А. Купальскія песні. Мінск: Навуа і тэхніка, 1974. -- 208 с.A0389Бібліятэка СЭТ
Культавыя і гістарычныя валуны Беларусі / А.К. Карабанаў і інш.; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т прыродакарыстання. Мінск: Бе...A0388Бібліятэка СЭТ
Беларуская міфалогія: дапам. / уклад. У.А. Васілевіч. 2-е выд. Мінск: Універсітэцкае, 2002. -- 208 с.A0387Бібліятэка СЭТ
Баладныя песні (Балады): метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў І курс філал. фак. / Р.М. Ка...A0386Бібліятэка СЭТ
Håkan Liby. Uppland Rustar till Fest (Святы Упланда, Швецыя)A0385Бібліятэка СЭТ
Kirsten Romcke, Nina Granlund Soether. Perler på pulsen (пульсэткі, Швецыя)A0384Бібліятэка СЭТ
Marit Ǻhlén. Runstenar I Uppsala län berättar. Uppsala, 2010 (Руны на камянях графства Уппсала)A0383Бібліятэка СЭТ
Inga Arnö, Gunnel Hazelius-Berg. Folkdräkter och bygdedräkter från Sverige. Örebro, 1975 (народны строй, Швецыя)A0382Бібліятэка СЭТ
Anna-Maja Nylén. Hemslöjd: Den Svenska Hemslöjden fram till 1800-talets slut. (рамёствы, Швецыя)A0381Бібліятэка СЭТ
Метадычны дапаможнік па зборы фальклору.Н. Дзенісюк, Гомель: Агмень, 2003,34с.A0380Бібліятэка СЭТ
Кутенков П.И. Великоруская женская сряда (одежда). Сядемская и вяземская крестьянские родовые культуры (середина 19 – начало ...A0379Бібліятэка СЭТ
Elżbieta Piskorz-Branekova. Biżuteria ludowa w Polsce. Warszawa, 2008. 240 s.A0377Бібліятэка СЭТ
Elżbieta Piskorz-Branekova. Polskie stroje ludowe. Cz. 2. Warszawa, 2007, 2010. 240 s. (Ocalić od zapomnienia) (Польскія стро...A0376Бібліятэка СЭТ
Aina Ausupe. Audumi Latgalé 20. gadsimtà. Tautas màkslas centrs, 2008. (ткацтва, посцілкі)A0375Бібліятэка СЭТ
Uuve Snidare. Svensk slöjdkonst. Stockgolm, 2005. (матэрыялы форума)A0374Бібліятэка СЭТ
Каталог выставы 2008 “Беларуская і літоўская выцінанка”A0373Бібліятэка СЭТ
Aivars Berkis. 100 lauku sétas latvijà. Jumava 2007. (11 латвійскіх сядзібаў)A0372Бібліятэка СЭТ
Christina Scjöberg. Fläta i pil. Andra natur material. Danmark, 2004. (лазапляценне)A0371Бібліятэка СЭТ
Ann-Kristin Hallgren. Mera fint att väva. Akantus Edition, kalmar, 2001. (тканыя абрусы)A0370Бібліятэка СЭТ
Idérik tovning. Vibeke Sætre och Marit Gulbrandsen. Stockholm, 2004. (упрыгажэнні з лямцу)A0369Бібліятэка СЭТ
Marci Markov/ 30 years of painting/ Београд, 2008 (кніга+паштоўка)A0368Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Slöjda själv. Hemslöjdskonsulenterna i Västra götaland. 2007. (упрыгажэнні, рэчы побыту)A0367Бібліятэка СЭТ
Slöjd-cirkus. (часопіс)A0366Бібліятэка СЭТ
Lena Nessle. Väva efter gamla mönster pafyraskaft. Italia, 2003 (дываны, мэбля)A0365Бібліятэка СЭТ
Gysinge centrum för byggnadsvard. Handbok#9. 2009 (рэстаўрацыя)A0364Бібліятэка СЭТ
Mariana Ericsson. Väv.som aldrig for örr. Korotan Ljubliana, Slovenien.2005 (адзенне, упрыгажэнни, элементы дэкору)A0363Бібліятэка СЭТ
Charlotte Buch. Filt toj og ting. Klematis.2008.(адзенне з лямцу)A0362Бібліятэка СЭТ
Solveig Hisdal.Dikt I maskor.Sticka vackra tröjor.Tryckt I Danmark.2003. (вязанае адзенне)A0361Бібліятэка СЭТ
Ingrid Eggimann-Jonsson.Yllebroderier. Finland. 2006.(вышыўка)A0360Бібліятэка СЭТ
Lyn Siler. The ultimate basket book.New York.2006.(пляценне розных кошыкаў)A0359Бібліятэка СЭТ
Samuel Karlsson.Svenska Knivar.Uppsala.2004.(нажы)A0358Бібліятэка СЭТ
Jögge Sundqvist. Slöjda I trä. Italy.2002 (разьба па дрэве)A0357Бібліятэка СЭТ
Eva Nordlinder. Skjortor.Stockholm.1986. (узоры крою кашуль)A0356Бібліятэка СЭТ
Eva Anderson.Sorunda.Berättelser och bilder fran en slöjdinventering.Södertälje.1989(фонды музея Torekällbergets)A0355Бібліятэка СЭТ
Maximilian Stejskal.Folking idrott.Helsingfors.1954 (этна –сац.даследаванне ў Фмнляндыі)A0354Бібліятэка СЭТ
Gästrikedräkter.Bland nattkappor och tvinnskört. Gävle 2005.(шведскі строй)A0353Бібліятэка СЭТ
Tina Ignell.Transmattor & Andra inslag. Korotan ljubliana, Slovenien 2006 (скандынаўскія дыванкі)A0352Бібліятэка СЭТ
Kathy Alert. Scandinavian girl and boy paper dolls. New York 1993. (Скандынаўскія папяровыя лялькі. ЗША)A0351Бібліятэка СЭТ
Katarina Ǻgren & Karin Lundholm. Näverslöjd. Falköping 1985. (Пляценьне з дранкі і бяросты, Швецыя)A0350Бібліятэка СЭТ
Pasaka Eglė Žalčių Karalienė. 3 том. Вільнюс 2008 (Каталог паданьняў пра вужыную каралеву, Літва)A0349Бібліятэка СЭТ
Karin Neuschütz. Towning såpa och filtnål. Kina 2007. (Выраб цацак з лямцу, Швецыя).A0348Бібліятэка СЭТ
Nock, Ragg, Rya – Det Glänser om ullen. Örebro 2001. (Вязаньне тоўстых дываноў ды посьцілак, Швецыя).A0347Бібліятэка СЭТ
Ingrid Bergman. Folkdräkter i Sverige. 2001/ (Шведскі народны строй, Швецыя).A0346Бібліятэка СЭТ
Gamla Upsala. Elisabet Klingmark. 2004. (Брашура шведскага музэю, Швецыя)A0345Бібліятэка СЭТ
Irene From Petersen. Smycken från vikingatid och nutid som du själv kan tillverka. Bergs. 2008. (Ланцужкі на ювелірных упрыго...A0344Бібліятэка СЭТ
Anna-Maja Nylen. Folkdräkter ur Nordiska museets samlingar. (Шведскі народны строй, Швецыя).A0343Бібліятэка СЭТ
Польская кераміка XVIII-XX ст.ст са збораў Верхнесілезскага музея ў Бытаме/ укл. Абламовіч Д., Моль І/ Мінск, Віцебск, 2013A0342Бібліятэка З. Я. Мажэйка
В гостях у сказки: Дымковская игрушка/ Киров, 2012 (каталог выставы)A0341Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Модэстов Ф. Э. Смоленские древности. Выпуск 2. Городища смоленской земли. Смоленск: Центр по охране и использованию памятнико...A0340Бібліятэка СЭТ
Максимчук А. Г. Порубежье (очерки по истории Шумячского района).- Смоленское областное книжное издательство “Смядынь”, 1995. ...A0339Бібліятэка СЭТ
Перекресток: Шумячский альманах. Шестой выпуск/Морозов И. И, Максимчук В. П. и др.- Смоленск: Изд-во Шумячского общества крае...A0338Бібліятэка СЭТ
Перекресток: Шумячский альманах. Пятый выпуск/Морозов И. И, Максимчук В. П. и др.- Смоленск: Изд-во Шумячского общественного ...A0337Бібліятэка СЭТ
Перекресток: Шумячский альманах. Второй выпуск/Морозов И. И, Максимчук В. П., Бондарева Л. А.- Смоленск: Изд-во СГПУ, 1998. –...A0336Бібліятэка СЭТ
Единство и разнообразие славянского народного костюма: сборник статей по материалам межрегиональной (с международным участием...A0335Бібліятэка СЭТ
История развития и региональная специфика русского костюма: Материалы научно-практической конференции (26-28 октября 2006 г.)...A0334Бібліятэка СЭТ
Народны костюм Смоленской губернии: Материалы научно-практической конференции (25-26 ноября 2005 г.) / Под. общ. ред. – Эрдма...A0333Бібліятэка СЭТ
Маладосьць старажытнай зямі: з гісторыі вёскі Стары Дзедзін. / Клімавічы: УК “Клімавіцкі раённы краязнаўчы музэй”, 2010. 50 с.A0332Бібліятэка СЭТ
Зямля, дзе пачаўся мой лёс: з гісторыі паходжаньня назваў вёсак Клімавіцкага раёна. – 2-е выданне. / Клімавічы: Аб’яднанне кр...A0331Бібліятэка СЭТ
Эрдман Э. О. Методика сбора и обработки материалов по народному костюму. / Смоленск: Смоленкский областной методический центр...A0330Бібліятэка СЭТ
Верхнее Поднепровье и Белоруссия. Полное географическое описание нашего Отечества / Сост.: Семенеов В. П. (Тян-Шанский, Довна...A0329Бібліятэка СЭТ
A0328Бібліятэка СЭТ
Обработка рыбьей кожи/ методическое пособие/ прогр. "Забытые ремёсла"/ред. Бубновене О. Д., Заикина К. Е., Богордаева А. А./ ...A0327Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Серошевский В. Л. Якуты. Опыт этнографического исследования. 2-е изд., Москва, 1993. 763 с.A0326Бібліятэка СЭТ
Промыслы і рамёствы Беларусі / Бандарчык В. К., Цітоў В. С., Мінько Л. С. і інш. Мінск: Навука і тэхніка, 1984. 192 с.A0325Бібліятэка СЭТ
Цішчанка І. З творчай спадчыны: нав. арт., літ. тв. / Іван Цішчанка. Мінск: Беларускі кнігазбор, 2004. 288 с.A0324Бібліятэка СЭТ
Скорабагатчанка А. Народная інструментальная культура Беларускага Паазер’я. Мінск: Беларуская навука, 1997. 471 с.A0323Бібліятэка СЭТ
Курилович А. Н. Белорусское народное ткачество. Минск: Наука и техника, 1981. 119 с.A0322Бібліятэка СЭТ
Восеньскія святы: дамаможнік для настаўнікаў і выхавальнікаў / Уклад. Лозка А. Ю; маст. Рудая А. У. Мінск: Беларусь, 1995. 11...A0321Бібліятэка СЭТ
Беларускі фальклор у сучасных запісах: Традыцыйныя жанры: Гомельская вобл. / Уклад. Захарава В. А. і інш.; Уклад. муз. часткі...A0320-1Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Авілін Ц. Астраномія і метэаралогія. (апытальнік)A0319Бібліятэка СЭТ
Апытальнікдля збору матэрыялу па беларускай народнай вышыўцы. скл. Алёшына К.М.A0318Бібліятэка СЭТ
Лабачэўская В. А. Традыцыйнае саломапляценьне: лакальныя традыцыі. (апытальнік)A0317Бібліятэка СЭТ
Ручнік. Лакальныя асаблівасці выкарыстання ў абрадах.лакальны характар мастацкіх традыцый ручнікоў.Абыдзенны рытуал.скл.В.А.л...A0316Бібліятэка СЭТ
Праграма па вывучэньню беларускіх гаворак і збіранню звестак для складаньня дыялекталагічнага атласа беларускай мовы. Мінск: ...A0315Бібліятэка СЭТ
Слоўнік беларускіх мясцовых геаграфічных тэрмінаў: Тапаграфія. Гідралогія / І. Я. Мінск: Бел. навука. 2005. 808 с.A0314Бібліятэка СЭТ
Зямная дарога ў вырай: Беларускія народныя прыкметы і павер’і. Кн. 3 / уклад., прадм., пер. і паказ. У. Васілевіча. Мінск: Ма...A0313Бібліятэка СЭТ
Ulla Sundström. Idéer för näver slöjd. Falköping, 1985 (пляценне з бяросты, Швецыя)A0312Бібліятэка СЭТ
Eva Nilsson. Av näver och rot. Helsingborg, 1977 (пляценне з лазы, бяросты, Швецыя)A0311Бібліятэка СЭТ
Väv magasinet: Scandinavian Weaving Magazine. 2008. № 3 (часопіс, Швецыя)A0310Бібліятэка СЭТ
Småslöjd: Barn slöjdar med vuxna.2011 (Швецыя, дзеці майструюць з дарослымі)A0309Бібліятэка СЭТ
Hemslöjden. 2006. № 5 (часопіс, Швецыя)A0308Бібліятэка СЭТ
Hemslöjden. 2006. № 2 (часопіс, Швецыя)A0307Бібліятэка СЭТ
Hemslöjden. 2006. № 1 (часопіс, Швецыя)A0306Бібліятэка СЭТ
Hemslöjden. 2005. № 2 (часопіс, Швецыя)A0305Бібліятэка СЭТ
Slöjda enkelt och lekfullt. (цацкі, метадычка, Швецыя)A0304Бібліятэка СЭТ
Maria Leimar. Stickmönster på Öland. Кalmar Tryckeri, 1999 (вязанне рукавіц, Швецыя)A0303Бібліятэка СЭТ
Granström K.E. Metallslöjd och klensmide: ICA-Förlaget. Motala, 1958 (кавальства, Швецыя)A0302Бібліятэка СЭТ
Inger Bonge-Bergengreb. Av lera och eld: om krukmakare och krukmakargods. (кераміка, альбом, Швецыя)A0301Бібліятэка СЭТ
Mattias Isaksson. Valdemar stubbes Slöjdskola. Örebro, 2005 (комікс на тэму рамесніцкай школы, Швецыя)A0300Бібліятэка СЭТ
Полацкі этнаграфічны зборнік. Вып. 1. Народная медыцына беларусаў Падзвіння. У 2 ч. Ч. 2. / склад. А.У. Лобач, У.С. Філіпенка...A0299Бібліятэка СЭТ
Полацкі этнаграфічны зборнік. Вып. 1. Народная медыцына беларусаў Падзвіння. У 2 ч. Ч. 1. / склад. А.У. Лобач, У.С. Філіпенка...A0298Бібліятэка СЭТ
Народны тэатр / уклад., уступ. арт. і камент. М.А. Каладзінскага; рэдкал. В.К. Бандарчык і інш.; рэд. тома А.С. Фядосік, А.В....A0297Бібліятэка СЭТ
Белая кніга па міжкультурнаму дыялогу" Жыць разам у роўнасці годнасці",Мінск,2013,101с.A0296Бібліятэка СЭТ
Лабачэўская В.А. Зберагаючы самабытнасць: З гісторыі народнага мастацтва і промыслаў Беларусі. Мінск: Беларус. навука, 1998. ...A0295Бібліятэка СЭТ
Дзіцячы фальклор: зб. фальклор. матэрыялаў / рэд. кал. У.А. Васілевіч (навук. рэд.) і інш. Мінск: БДПУ, 2006. 359 с.A0294Бібліятэка СЭТ
Алексютович Л.К. Белорусские народные танцы, хороводы, игры / под ред. М.Я. Гринблата. Минск: Вышэйш. школа, 1978. 528 с.A0293Бібліятэка СЭТ
Вклад молодежных организаций в становление гражданского общества в Беларуси / Фонд имени Фридриха Эберта. М., 2006. 104 с.A0292Бібліятэка СЭТ
(БНТ)Чарадзейныя казкі. Ч. 1 / рэд. В.К. Бандарчык. Мінск: Навука і тэхніка, 1973. 648 с.A0291Бібліятэка СЭТ
Daumants Kalniņš. Seno Rotu Kalve: Rotu kalšanas ABC. Rīga, 2007 (металічныя ўпрыгожанні, Латвія)A0290Бібліятэка СЭТ
Gunilla Paetau Sjöberg. Mongoliska filtmattor. Utgiven, 2008A0289Бібліятэка СЭТ
Karl-Gunnar Norén och Lars Enander. Klassiskt järnsmide. Solno, 2006 (класічныя інструменты, кавальства, Швецыя)A0288Бібліятэка СЭТ
Сarl Larssongården. Stockholm, 1974 (хатні інтэр’ер, Швецыя)A0287Бібліятэка СЭТ
Eesti rahvapille / Igor Tõnurist, Aleksander Sünter, Tarmo Kivisilla, Anneli Kont-Rahtola, Meelika Hainsoo, Cätlin Jaago, Tar...A0286Бібліятэка СЭТ
Ann-Mari Nilsson. Sticka mössor, vantar, sockor! : Hemslöjdens förlag. Värnamo, 2009A0285Бібліятэка СЭТ
Dagmāra Prīberga. Senās mežğīnes Latvijā. Rīga: Zelta grauds, 2007 (карункі, Латвія)A0284Бібліятэка СЭТ
Hemslöjd angår alla: svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund 70 år. Stockholm, 1982A0283Бібліятэка СЭТ
Uppland 2009: Årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening och hembygdstörbund: Upplands fornminnesförenings förlag. ...A0282Бібліятэка СЭТ
Söma, nåla, binda: nålbundet från Uppland. Halmstad, 2003 (вязанне іголкай, Швецыя)A0281Бібліятэка СЭТ
Сказания русского народа, собранные И.П. Сахаровым: сборник/ вступ. ст., подгот. текста В. Аникава. М.: Худ. лит., 1990. 398 с.A0280Бібліятэка СЭТ
Бандарэвіч В.В. Экскурсія да вытокаў горада Сянно: краязнаўчыя нарысы. Мінск: Литература и искусство, 2008A0278Бібліятэка СЭТ
Отдых в белорусской деревне: буклет. Минск, 2005A0277Бібліятэка СЭТ
Julträd och julkrus: träd och kronos, blommor och krus, papper och halm: Hemslöjdens skrifter nr 4A0276Бібліятэка СЭТ
Grönt är skönt: av gräs och mossa, blommor och löv, vidjor och vass: Hemslöjdens skrifter nr 2A0275Бібліятэка СЭТ
Tid att virka: muddar, vantar, mössor… Formgivet av Maria Gullberg: Hemslöjdens skrifter nr 3, 2003A0274Бібліятэка СЭТ
Клас Брытан. Швецыя і шведы. Ödeshög, 2007A0273Бібліятэка СЭТ
Mariana Eriksson, Gunnel Gustavsson, Kerstin Lovallius. Varp och inslag. Bindningslära: Natur och Kultur / LTs förlag. Norde,...A0272Бібліятэка СЭТ
Mariana Eriksson, Gunnel Gustavsson, Kerstin Lovallius. Väv Boken: uträkning, uppsättning, montering: Natur och Kultur / LTs ...A0271Бібліятэка СЭТ
Jàkup Heinesen. Översättning: Hans Näslund: ICA bokfïrlag. Milanostampa, Italien, 2004A0270Бібліятэка СЭТ
Håkan Liby. Кläderna gör upplänningen: Folkligt mode – tradition och trender. Uppsala, 1997A0269Бібліятэка СЭТ
Ян-Эйвинд Сван. Майское дерево, раки и Люсия. Вернамо, 2002A0268Бібліятэка СЭТ
Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка палявых даследванняў. Наваполацк: ПДУ, 2009A0266Бібліятэка СЭТ
Палявая фалькларыстыка і этналогія: даследванне лакальных культур Беларусі. Мінск: БДУ культуры і мастацтваў, 2008A0265Бібліятэка СЭТ
Katarina Brieditis. Lustatt sticka. 80с.A0264Бібліятэка СЭТ
Беларускае народнае жыллё. Мінск: “Навука і тэхніка”, 1975A0263Бібліятэка СЭТ
Народная сельскагаспадарчая тэхніка беларусаў, Бандарчык В.К. Мінск: “Навука і тэхніка”, 1975A0262Бібліятэка СЭТ
Беларускае народнае адзенне. Мінск: “Навука і тэхніка”, 1975A0261Бібліятэка СЭТ
Беларускія народныя тканіны: каталог. Мінск: ”Беларусь”, 1979A0260Бібліятэка СЭТ
Тавлай Г.В. Белоруское купалье. Минск: Наука и техника,1986A0259Бібліятэка СЭТ
Кухаронак Т.І. Маскі ў каляднай абраднасці беларусаў. Мінск: “Ураджай”, 2001A0258Бібліятэка СЭТ
Лобач У.А. Этнаграфія Беларусі: вучэбна-метадычны комплекс. Наваполацк, 2006A0257Бібліятэка СЭТ
Беларускі ручнік. Нацыянальная выстаўка: каталог. Мінск, 2008A0256Бібліятэка СЭТ
Музей старажытнабеларускай культуры: дапаможнік для наведвальнікаў. Мінск: Беларуская навука, 1998A0255Бібліятэка СЭТ
Краўцэвіч А. Майстар – наш продак. Мінск, Народная асвета, 1990A0254Бібліятэка СЭТ
Педагогика эстетической среды: теория и опыт. Минск, 2002A0253Бібліятэка СЭТ
Gunilla Paetau Sjoberg. Tova. Natur och Kultur/Fakta 2004A0252Бібліятэка СЭТ
Сахута Я.М. Беларуская выцінанка. Беларусь, 2008A0251Бібліятэка СЭТ
Vykintas Vaitkevichus. Senosios Lietuvos sventietes. Zemaitija.”Diemedzio”,1998A0250Бібліятэка СЭТ
Галина и Мария Дайн. Русская тряпичная кукла: Культура и традиция, М., 2007A0249Бібліятэка СЭТ
Раманюк М. Беларускае народнае адзенне. Мінск: “Беларусь”,1981A0248Бібліятэка СЭТ
Вестник Полоцкого государственного университета, Гуманитарные науки, 2008, №1. УО “Полоцкий государственный университет”.A0247Бібліятэка СЭТ
Senosios lietuvos istorija 1009-1795 (энцыклапедыя літоўская)A0246Бібліятэка СЭТ
Tine Abrahamsson. Spranging-pinnbandsspets. W&W. (Швецыя, спрэнг)A0245Бібліятэка СЭТ
Зимина З.И. Вышей любимому сорочку. М.: Ладога 100, 2007. 64 с.A0244Бібліятэка СЭТ
Slöjd Klubben. Slöjdklubbens handledarutbildning. Steg 1. Kristin Boström och Signhild Olsson: Hemslöjdens FörlagA0243Бібліятэка СЭТ
Tautiška kapelija SUTARAS:mūsų instrumentai (альбом музычных інструментаў, Літва)A0242Бібліятэка СЭТ
Hemslöjden. 2004. № 5 (часопіс, Швецыя)A0241Бібліятэка СЭТ
Hemslöjden. 2004. № 2 (часопіс, Швецыя)A0240Бібліятэка СЭТ
Падборка матэрыялаў пра Воласа/Вялеса (Выбраныя главы з кніг: Б. Успенский. Культ Николая Мирликийского (гл. 111, с. 31–187);...A0239Бібліятэка СЭТ
Sheila McGregor. Traditional scandivian knitting. Mineola, New York (вязанне пруткамі, Швецыя)A0238Бібліятэка СЭТ
Народные художественные промыслы Югры / Бубновене О. Д., ред. Богордаева А. А./Ханты-Мансийск, Екатеринбург, 2005 гA0237Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Народная культура ва ўмовах сучасных перамен у розных рэгіёнах Еўропы/ матэрыялы 6-ай Еўрапейскай канферэнцыі IOV/ Мінск, 2001A0236Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Väv magasinet. Scandinavian weving magazine 3/04, 2005 (шведскае ткацтва, часопіс)A0235Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Väv magasinet. Scandinavian weving magazine 2/05, 2005 (шведскае ткацтва, часопіс)A0234Бібліятэка З. Я. Мажэйка
12 абласны пленэр разьбяроў манументальнай скульптуры. буклет, складальнік: Л.Быцько, ТДА"АртЛайнСітіA0233Бібліятэка СЭТ
Рух зямлі (па матэр'ялая фальклорнай экспедыцыі ў Столінскі раён) Брэст 2009(буклет)/ ArtlineA0232Бібліятэка СЭТ
Непрыдуманыя партрэты. Лявон Валасюк2014/ААТ Брэсцкая друкарняA0231Бібліятэка СЭТ
Juldarigi. Tugging rituals and games in Korea and three other southeast asian countries/ Korea Cultural Heritage FoundationA0230Бібліятэка СЭТ
Helena Głogowska. Białorusini na Wybrzeżu Gdańskim/ wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń, 2003 — 262 c.A0229Бібліятэка СЭТ
Ятвяжския могильники Беларуси (к. XI - XVII в.в.) Ala Kviatkouskaja.Vilnius. 1998/ Diemedzio letoyklaA0228Бібліятэка СЭТ
Беларускае народнае кавальства. Я.М.Сахута.Мінск, 2015/БеларусьA0227Бібліятэка СЭТ
Ад зямлі да сонца. Буклет пра беларускіх майстроўA0226Бібліятэка СЭТ
Дело мастера. Александр Зіновьев. Очеркі. Мінск, 2013 / Кавалер (кніга успамінаў пра беларускіх майстроў)A0225Бібліятэка СЭТ
Словник символів культури Украïны / за загальною рэд. В.П. Коцура, О.І. Потапенко, М.К. Дмітренка. К.: Міленіум, 2002. 260 с.A0224Бібліятэка СЭТ
Сергачев С.А. Белорусское народное зодчество. Минск:Ураджай, 1992. 255 с.A0223Бібліятэка СЭТ
Ручнік у прасторы і часе: матэрыялы Міжнарод. навук.-практ. канф., Мінск, 19-20 ліст. 1998 г., Мінск: БелІПК, 2000.188 с.A0222Бібліятэка СЭТ
Liaudies kultūra. 2005. № 4. (часопіс, Літва)A0221Бібліятэка СЭТ
Даследаванне лакальных культур Беларусі: праграмы па зборы фальклорна-этнаграфічных матэрыялаў / навук. кіраўн. праекта, агул...A0220Бібліятэка СЭТ
Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту = Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта. Мінс...A0219Бібліятэка СЭТ
Люд Беларускі. Вяселле. Міхал Федароўскі. Мінск 1991/ Полымя. серыя літаратурныя помнікі БеларусіA0218Бібліятэка СЭТ
Наука и человечество: Доступно и точно о главном в мировой науке. М.: Академия наук СССР, Всесоюзное общество “Знание”, изд-в...A0217Бібліятэка СЭТ
Найджел Пенник, Пруденс Джонс. История языческой Европы / пер. с англ. Р.В. Котенко. СПб: изд. группа “Евразия”, 2000. 448 с.A0216Бібліятэка СЭТ
Шлюбскі А.Л. Матар’ялы да вывучэньня фольклёру і мовы Віцебшчыны. Ч.11. Менск: Выданьне інстытуту беларускае культуры у Менск...A0215Бібліятэка СЭТ
Шлюбскі А.Л. Матар’ялы да вывучэньня фольклёру і мовы Віцебшчыны. Ч. 1. Менск: Выданьне інстытуту беларускае культуры у Менск...A0214Бібліятэка СЭТ
Авдеев В.Б. Преодоление христианства / изд. подгот. И.Б. Авдеева. М.: “Капь”, 1994.A0213Бібліятэка СЭТ
Czas swietowania. Warszawa 2013/ Panstwowe muzeumetnograficzne w WarszaweA0212Бібліятэка СЭТ
Сысоў У.М. З крыніц спрадвечных. Мінск: Выш. шк., 1997. 415 с.A0211Бібліятэка СЭТ
Елатов В.И. Песня восточнославянской общности. Минск: Наука и техника, 1977. 246 с.A0210Бібліятэка СЭТ
Праздники и обряды в Белорусской ССР / В.К. Бондарчик, Н.И. Бураковская, Л.В. ракова и др. Минск: Наука и техника, 1988. 302 с.A0209Бібліятэка СЭТ
Жаніцьба Цярэшкі / уклад. тэкстаў, уступ арт. і камент. Л.М. Салавей; уклад., сістэм. і расшыфроўка муз. матэрыялаў, уступ. а...A0208Бібліятэка СЭТ
Гульні, забавы, ігрышчы / уступ. арт., уклад., класіфікацыя і сістэматызацыя матэрыялаў і камент. А.Ю. Лозкі. 3-е выд. Мінск:...A0206Бібліятэка СЭТ
# Etno Wiki. Warszawa 2015(часопіс) 2экзмп.A0205Бібліятэка СЭТ
Добрыня Никитич и Алёша Попович / изд. подгот. Ю.И. Смирнов и В.Г. Смолицкий. М.: Наука, 1974. 448 с.A0204Бібліятэка СЭТ
Гурскі А.І. Тайны народнай песні. Мінск: Універсітэцкае, 1994. 160 с.A0203Бібліятэка СЭТ
Можейко З. Песенная культура белорусского Полесья. Село Тонеж / рэд. Е.В. Гиппиус. Минск: Наука и техника, 1971. 264 с.A0202Бібліятэка СЭТ
Беларускія народныя песні (для хору). Т. ІІ / сабраў і ўпарадкаваў Р. Шырма. Мінск: Беларусь, 1973. 456 с.A0201Бібліятэка СЭТ
Вянок беларускіх народных песень / запіс У. Раговіча. Мінск: Навука і тэхніка, 1988. 432 с.A0200Бібліятэка СЭТ
Валодзіна Т. Цела чалавека: слова, міф, рытуал. Мінск: Тэхналогія, 2009. 431 с.A0199Бібліятэка СЭТ
Народные русские легенды А.Н. Афанасьева. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990. 270 с.A0198Бібліятэка СЭТ
Якімовіч Ю.А. Драўлянае дойлідства Беларускага палесся: ХVII-XIX стст. Мінск: Навука і тэхніка, 1978. 152 с.A0197Бібліятэка СЭТ
Гілевіч Н.С. Лірыка беларускага вяселля / уклад. і рэд. Н.С. Гілевіча. Мінск: Выш. школа, 1979. 656 с.A0196Бібліятэка СЭТ
Літоўская паэзія: вершы/ уклад. В. Тарнаўскайтэ, Д. Паслаўскене, Э. Пранскутэ, Ю. Рамашкенэ. Мінск: Літоўскі цэнтр культуры, ...A0195Бібліятэка СЭТ
Tartumaa Mustrid: Patterns of Tartu County. Tartu, 2006 (альбом пра Тарту)A0194Бібліятэка СЭТ
Народныя рамёствы Міншчыны / Н. Буракоўская і інш. Мінск. Радыёла-плюс, 2009. 220 с.A0193Бібліятэка СЭТ
Малое Палесьсе: краязнаўчы альманах Друцка-Бярэзінскага краю. 2009A0192Бібліятэка СЭТ
Трухан Т.М., Клімчук Ф.Д. Лексіка апрацоўкі льну: тэматычны слоўнік, лексічны атлас. Мінск: ВТАА “Права і эканоміка”, 2006. 2...A0191Бібліятэка СЭТ
Беларуская міфалогія: энцыкл. давед. С. Санько і інш.; склад. І. Клімковіч. Мінск: Беларусь, 2004. 592 с.A0190Бібліятэка СЭТ
Цэнтр Этнакасмалёгіі "Крыўя" №1(3)/ Менск: НВФ "Ваўкалака", 1998. 164с.A0189Бібліятэка СЭТ
Вечназялёнае дрэва рамёстваў: нац. выстаўка нар. творчасці (чэрвень-верасень, 1996): каталог / аўт.-склад. Я. Сахута. Мінск, ...A0188Бібліятэка СЭТ
Бельскі гостінэць: краязнаўча-культурны часопіс. 2002. № 1(17)A0187Бібліятэка СЭТ
Бельскі гостінэць: краязнаўча-культурны часопіс. 2001. № 3(15)A0186Бібліятэка СЭТ
Бельскі гостінэць: краязнаўча-культурны часопіс. 2001. № 2(14)A0185Бібліятэка СЭТ
Деревянное зодчество Белорусского Полесья [Текст] / Ю. А. Якимович. - Минск : Полымя, 1979. - 1 л. [слож. в 16 с.]. - Б. ц.A0184Бібліятэка СЭТ
Чалавек. Супольнасць. Грамадства: тэматычны зборнік для лідэраў навучальных гурткоў. Мінск, 2007 (Studieförbundet Vuxenskolan...A0183Бібліятэка СЭТ
Лысенко П.Ф. Дреговичи/ под ред. В.В. Седова. Мінск: Навука і тэхніка, 1991. 244 с.A0182Бібліятэка СЭТ
Власова М. Новая АБЕВЕГА русских суеверий: ил. словарь. СПб.: Северо-Запад, 1995. 383 с.A0181Бібліятэка СЭТ
Väv magasinet. Scandinavian weving magazine № 1, 2005 (шведскае ткацтва, часопіс)A0180Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Paukštytė Rasa. Gimtuvės ir krikštynos Lietuvos kaimo gyvenime=Birth and Baptism Lithuanian Village Life. Vilnius: Diemedis, ...A0179Бібліятэка СЭТ
Kalnius Petras. Etniniai procesai Pietryčių Lietuvoje XX a. antrojoje pusėje / Lietuvos istorijos institutas. Vilnius: “Žara”...A0178Бібліятэка СЭТ
Локотко А.И. Белорусское народное зодчество: середина Х1Х–ХХ вв. Мінск: Навуа і тэхніка, 1991. 287 с.A0177Бібліятэка СЭТ
Песні беларускага народа / Уклад. Г. І. Цітовіч. Мн., 1959.A0176Бібліятэка СЭТ
Украінське народне декоративне мистецтво/ пад рэдакцыяй: В.Г. Заболотного, В.І. Касіяна, Э.І. Катоніна, Н.Д. Манучаровой. Кіе...A0175Бібліятэка СЭТ
Б.А. Рыбаков. Язычество древних славян. М.: Наука, 1981. 608 с.A0174Бібліятэка СЭТ
Jerzy Gąssowski. Mitologia Celtóv. Warszawa: wyd-wa artystyczne i filmove, 1987. 224 s.A0173Бібліятэка СЭТ
Кабашнікаў К.П. Народная проза / К.П. Кабашнікаў, А.С. Фядосік, А.В. Цітавец; навук. рэд. А.С. Ліс. Мінск: Беларус. навука, 2...A0172Бібліятэка СЭТ
Гурскі А.І. Пазаабрадавая паэзія / А.І. Гурскі, Г.А. Пятроўская, Л.М. Салавей; навук. рэд. А.С. Фядосік. Мінск: Беларус. наву...A0171Бібліятэка СЭТ
Сямейна-абрадавая паэзія. Народны тэатр / А.С. Фядосік, А.С. Емяльянаў, У.М. Сысоў, М.А. Каладзінскі; навук. рэд. К.П. Кабашн...A0170Бібліятэка СЭТ
Каляндарна-абрадавая паэзія / А.С. Ліс, А.І. Гурскі, В.М. Шарая, У.М. Савіцкі; навук. рэд. А.С. Фядосік. Мінск: Беларус. наву...A0169Бібліятэка СЭТ
Музей беларускага народнага мастацтва / І.М. Панышына. Мінск: Беларусь, 1982. 192 с.A0168Бібліятэка СЭТ
Мастацтва, створанае народам. Искусство, созданное народом / сост. В.Г. Гаўрылаў, І.М. Панышына. Мінск: Беларусь, 1978. 120 с.A0167Бібліятэка СЭТ
Песни Псковской земли. Вып. 1: Календарно-обрядовые песни : по материалам фольк. экспедиций Ленинград. консерватории / сост. ...A0166Бібліятэка СЭТ
Можейко З.Я. Календарно-песенная культура Белоруссии: опыт сист.-типол. исслед. Минск: Наука і техника, 1985. 247 с.A0165Бібліятэка СЭТ
Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы: летне-осенние праздники. Москва: Наука, 1978. 296 с.A0164Бібліятэка СЭТ
Этнографическое обозрение. 2002. № 2 (часопіс)A0163Бібліятэка СЭТ
Сахута Я. Беларуская народная цацка (камплект, 16 шт.). Мінск, 1991A0162Бібліятэка СЭТ
Каханоўскі Г.А., Л.А. Малаш, К.А. Цвірка. Беларус. фалькларыстыка: эпоха феадалізму. Мінск: Навука і тэхніка, 1989. 288 с.A0161Бібліятэка СЭТ
Карагодныя песні (карагоды): метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў 1 курса філ. фак. / скла...A0160Бібліятэка СЭТ
Далэнга-Хадакоўскі З. Выбранае / Мінск: Кнігазбор, 2007. 448 с.A0159Бібліятэка СЭТ
Палесскае вяселле / уклад. і рэд. В.А. Захаравай. Мінск: Выд-ва “Універсітэцкае”, 1984, 303 с.A0158Бібліятэка СЭТ
Беларусы ў фатаздымках Ісака Сербава. 1911-1912=The Belarussians in the photos by Isaac Serbau=Baltarusiai Isako Serbovo metų...A0157Бібліятэка СЭТ
Земляробчы календар: абрады і звычаі / уклад., класіф., сістэм. матэрыялаў і камент. А.І. Гурскага; уступ. арт. А.І. Гурскага...A0156Бібліятэка СЭТ
Беларус. эпас/ пад рэд. акад. АН БССР П.Ф. Глебкі і чл.-кар. АН СССР І.В. Гутарава. Мінск: Выд-ва АН БССР, 1959. 320 с.A0155Бібліятэка СЭТ
Зянько У. Спадчына маёй маці: песні, загадкі, казкі, жартоўныя апавяданні. Мінск: Маст. літ., 1993.A0154Бібліятэка СЭТ
Лірычныя песні / укл. і рэд. Н.С. Гілевіча. Мінск: выд-ва БДУ, 1976. 464 с.A0153Бібліятэка СЭТ
Lietuvių liaudies dainynas / liet. literatūros ir tautosakos inst.; red. komis.: Leonardos Sauka (pirm.) … [et alt.]. Vilnius...A0152Бібліятэка СЭТ
Шамак А.А. Міфалогія Старажытнай Беларусі. Мінск: Сэр-Віт, 2004. 240 с.A0151Бібліятэка СЭТ
Песні сямі вёсак: традыцыйная народная лірыка Міншчыны / уклад. і рэд. Н. Гілевіча. Мінск: Вышэйш. школа, 1973. 512 с.A0150Бібліятэка СЭТ
Каб не перасыхала крыніца... Фальклорна-тэатральная традыцыя на Гомельшчыне/ М.Ф. Макарцоў. Гомель, 1994. 62с.A0149Бібліятэка СЭТ
Софія Йосипівна Грица. Творчий портрет\авт. Іваницький А.A0148Бібліятэка З. Я. Мажэйка
Дучыц Л. У. Археалагічныя помнікі ў назвах, вераваннях і паданнях беларусаў/ пад рэд. М.А. Ткачова. Мінск: Навука і тэхніка, ...A0147Бібліятэка СЭТ
Гурскі А. Беларускія загадкі: даследаванне жанру. Мінск: Беларус. кнігазбор, 2000. 80 с.A0146Бібліятэка СЭТ
Беларусы. Т. 8. Дэкаратыўна-пракладное мастацтва / Я.М. Сахута; рэдкал.: А.І. Лакотка і інш.; Нац. акад. Беларусі, Ін-т маста...A0145Бібліятэка СЭТ
Беларусы: Т. 6: Грамадскія традыцыі / В.Ф. Бацяеў, В.М. Бялявіна, А.У. Гурко і інш.; рэдкал.: В.М. Балявіна і інш.; Ін-т маст...A0144Бібліятэка СЭТ
Беларусы: Т. 5: Сям’я / В.К. Бандарчык, Г.М. Курыловіч, Т.І. Кухаронак і інш.; рэдкал.: В.К. Бандарчык і інш.; Ін-т маст-ва, ...A0143Бібліятэка СЭТ
Беларусы: у 8 т. Т. 2:Дойлідства / А.І. Лакотка; Ін-т маст-ва, этнаграфіі і фальклору; рэдкал.: В.К. Бандарчык, М.Ф. Піліпенк...A0142Бібліятэка СЭТ
Беларусы: у 8 т. Т. 1: Прамысловыя і рамесныя заняткі / рэдкал.: В.К. Бандарчык, М.Ф. Піліпенка, В.С. Цітоў. Мінск: Навука і ...A0141Бібліятэка СЭТ
Беларускі ткацкі орнамэнт перабіранай і накладной тэхнікі / сабрала А. Астрэйка. Менск, 1929.A0140Бібліятэка СЭТ
Ліс А. С. Жніўныя песні. Мінск: Навука тэхніка, 1993. 238 сA0139Бібліятэка СЭТ
Ліс А. С. Валачобныя песні. Мінск: Навука тэхніка, 1989. 207 с.A0138Бібліятэка СЭТ
Саука Д. Литовский фольклор: монография / пер. с литов. Вильнюс: Vaga, 1986. 317 с.A0137Бібліятэка СЭТ
Punsko ir seinų krašto lietuviai: etninio ir kultūrinio taratumo bruožai: Straipsnių rinkinys. Punsko “Aušros” leidykla, 2006A0136Бібліятэка СЭТ
Maria Gullberg. Virka Muddar! Hemslöjdens Förlag. 2007. 56 c. (вязанне пульсэтак, Швецыя)A0135Бібліятэка СЭТ
Druvis: almanach centru etnakasmalogiji Kryuja. 2008. № 2A0134Бібліятэка СЭТ
Druvis: almanach centru etnakasmalogiji Kryuja. 2005. № 1A0133Бібліятэка СЭТ
Віннікава М.М. Гарсэт, кабат, шнуроўка: безрукаўка ў беларускім народным адзенні: практ. дапам. Мінск: Медысонт, 2010. 64 с. ...A0132Бібліятэка СЭТ
Этнаграфія Беларусі: энцыклапедыя. Рэдкал.: І.П. Шамякім (гал. рэд.) і інш. Мінск: БелСЭ, 1989. 575 с.A0131Бібліятэка СЭТ
Апытальнік для збору матэрыялаў па традыцыйнаму народнаму касцюму. І.Ю. Смірнова. (ксеракопія)A0130Бібліятэка СЭТ
Spuścizna UNESCO: białoruskie perły w skarbu światowym. Мінск, 2009 (каталог для турыстаў)A0128Бібліятэка СЭТ
Споведзь сэрца: каталог абласной выстаўкі інсітнага мастацтва (28 верасня – 11 кастрычніка 2006). Брэст, 2006A0127Бібліятэка СЭТ
Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Інфармацыйны навукова-метадычны бюлетэнь Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі...A0126Бібліятэка СЭТ
Вакар Л. Хведараў Максімаў. Віцебск: ЧРУП “САМПО”, 2002. 36 с.A0125Бібліятэка СЭТ
Twórczość ludowa. Kwartalnik stowarzyszenia twórców ludowych. 1995. № 2-3 (часопіс, Польшча)A0124Бібліятэка СЭТ
Twórczość ludowa. Kwartalnik stowarzyszenia twórców ludowych. 1995. № 1 (часопіс, Польшча)A0123Бібліятэка СЭТ
Twórczość ludowa. Kwartalnik stowarzyszenia twórców ludowych. 1994. № 1-2 (часопіс, Польшча)A0122Бібліятэка СЭТ
Twórczość ludowa. Kwartalnik stowarzyszenia twórców ludowych. 1993. № 3-4 (часопіс, Польшча)A0121Бібліятэка СЭТ
Twórczość ludowa. Kwartalnik stowarzyszenia twórców ludowych. 1992. № 3-4 (часопіс, Польшча)A0120Бібліятэка СЭТ
Twórczość ludowa. Kwartalnik stowarzyszenia twórców ludowych. 1991. № 2 (часопіс, Польшча)A0119Бібліятэка СЭТ
Twórczość ludowa. Kwartalnik stowarzyszenia twórców ludowych. 1991. № 1 (часопіс, Польшча)A0118Бібліятэка СЭТ
Twórczość ludowa. Kwartalnik stowarzyszenia twórców ludowych. 1989. № 4 (часопіс, Польшча)A0117Бібліятэка СЭТ
Väv magasinet. Scandinavian Weaving Magazine. 2007. № 2 (часопіс)A0116Бібліятэка СЭТ
Hemslöjden. 2010. № 2 (часопіс, Швецыя)A0115Бібліятэка СЭТ
Hemslöjden. 2009. № 6 (часопіс, Швецыя)A0114Бібліятэка СЭТ
Hemslöjden. 2009. № 5 (часопіс, Швецыя)A0113Бібліятэка СЭТ
Hemslöjden. 2009. № 4 (часопіс, Швецыя)A0112Бібліятэка СЭТ
Hemslöjden. 2009. № 3 (часопіс, Швецыя)A0111Бібліятэка СЭТ
Hemslöjden. 2009. № 2 (часопіс, Швецыя)A0110Бібліятэка СЭТ
Hemslöjden. 2009. № 1 (часопіс, Швецыя)A0109Бібліятэка СЭТ
Hemslöjden. 2008. № 6 (часопіс, Швецыя)A0108Бібліятэка СЭТ
Hemslöjden. 2008. № 5 (часопіс, Швецыя)A0107Бібліятэка СЭТ
Hemslöjden. 2008. № 4 (часопіс, Швецыя)A0106Бібліятэка СЭТ
Hemslöjden. 2008. № 3 (часопіс, Швецыя)A0105Бібліятэка СЭТ
Hemslöjden. 2008. № 2 (часопіс, Швецыя)A0104Бібліятэка СЭТ
Hemslöjden. 2007. № 6 (часопіс, Швецыя)A0103Бібліятэка СЭТ
Hemslöjden. 2007. № 4 (часопіс, Швецыя)A0102Бібліятэка СЭТ
Hemslöjden. 2006. № 4 (часопіс, Швецыя)A0101Бібліятэка СЭТ
Gunila Paetau Sjöberg. New directions for felt an ancient craft. Interweave press, 1996A0100Бібліятэка СЭТ
Врочинська Г.В. Украïнські народні жіночі прикраси ХІХ – початку ХХ столить: монографія. К.: Родовід, 2008. 232 с.A0099Бібліятэка СЭТ
Bunad. № 3 september 2010 (часопіс, Нарвегія)A0098Бібліятэка СЭТ
Bunad. № 2 mai 2010 (часопіс, Нарвегія)A0097Бібліятэка СЭТ
Krona och krans: Smycka till fest och bröllop. Tidskrifen Hemslöjden, Svenska Hemslöjdföreningarnas Riksförbund, SNR. 2005A0096Бібліятэка СЭТ
У.Ляхоўскі.Школьная адукацыя ў Беларусі падчас нямецкай акупацыі (1915-1918г.). Беларускае гістарычнае таварыства Беласток. І...A0095Бібліятэка СЭТ
Лакотка А.І. Пад стрэхамі прашчураў. Маст. Л.І. Мялоў. Мінск: Полымя, 1995. 384 с.A0094Бібліятэка СЭТ
Baltica’96: Tarptautins folkloro festivales International folklore festival. Kaunas, 1996A0093Бібліятэка СЭТ
Кухаронак Т. І. Радзінныя звычаі і абрады беларусаў: канец ХІХ – ХХ ст. Мінск: Навука і тэхніка, 1993. 126 с.A0092Бібліятэка СЭТ
Беларускія народныя песні. У 4 т. Т. 1. Любоўныя. Баладныя і бытавыя. Жартоўныя. Запіс Р. Шырмы; рэдкал.: П. Глебка, Я. Казек...A0091Бібліятэка СЭТ
Анталогія беларускай народнай песні. Уклад., прадм., і камент. Г. Цітовіча. 2-е выд., дапоўн. Мінск: Беларусь, 1975. 616 с.A0090Бібліятэка СЭТ
Мухарынская Л.С., Якіменка Т.С. Беларуская народная музычная творчасць: вуч. дапам. для муз. ВНУ. Мінск: Выш. шк., 1993. 343 с.A0089Бібліятэка СЭТ
Беларускія народныя песні. У 4 т. Т. 3. Вяснянкі, валачобныя і юраўскія. купальскія, пятроўскія, жніво і дажынкі. Яравое жнів...A0088Бібліятэка СЭТ
Беларускія народныя песні. У 4 т. Т. 4. Вяселле. Запіс Р. Шырмы; рэдкал.: Я. Казека, З. Мажэйка, Г. Цітовіч. Мінск: Беларусь,...A0087Бібліятэка СЭТ
Обряды и обрядовый фольклор / АН СССР. М.: Наука, 1982. 280 с.A0086Бібліятэка СЭТ
Беларускі клясычны правапіс: збор правілаў: суч. нармалізацыя. Вільня-Менск, 2005A0085Бібліятэка СЭТ
Уладзімір Ляхоўскі.Ад гоманаўцаў да гайсакоў. Чыннасць беларускіх маладзёвых арганізацый у 2й палове ХIХст.-1й палове ХХст.(д...A0084Бібліятэка СЭТ
Древние российские стихотворения собранные Киршею Даниловым/ редактор А.П. Евгеньева. Москва, изд-во "Наука", 1977. 487 с.A0083Бібліятэка СЭТ
Лаўрэат Міжнародных і Рэспубліканскіх фестываляў Узорны фальклорны ансамбль “Дударыкі”. Model Folk Group “Dudaryki”. Мінск, 2006A0082Бібліятэка СЭТ
Мікола Равенскі. Беларускія народныя песні. Збор твораў.Мінск: Тэхналогія, 2008,190с.A0081Бібліятэка СЭТ
Беларускі дзяржаўны музей-запаведнік “Менка”: камплект паштовак на бел. мове (9 шт.)A0080Бібліятэка СЭТ
Aleksandra Sanmark, Fredrik Sundman. The Vikings. 2008A0079Бібліятэка СЭТ
Экспозиции и коллекции\ Кунсткамера РАН (каталог музея)A0078Бібліятэка СЭТ
Беларускія народныя музычныя інструменты: камплект паштовак на бел. і англ. мовах (12 штук). Мінск: Полымя, 1992A0077Бібліятэка СЭТ
Karl-Gunnar Norén & Lars Enander. Swedish blacksmithing. 2009 (кавальства)A0075Бібліятэка СЭТ
Сахута Я.М. Народнае мастацтва Беларусі. Мінск: БелЭн, 1997. 287 с.A0074Бібліятэка СЭТ
Jack Hill. Traditional Country Woodworking. London, 2005 (разьба па дрэве)A0073Бібліятэка СЭТ
Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя: У 2 т. Т. 2.: Кадэцкі корпус – Яцкевіч; рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. Мінс...A0072Бібліятэка СЭТ
Археалогія Беларусі: У 4 т. Т. 2. Жалезны век і ранняе сярэднявечча / А.А. Егарэйчанка, В.І. Шадыра, В.С. Вяргей. Мінск: Бел....A0071Бібліятэка СЭТ
У. Лобач. Міф. Прастора. Чалавек.(традыцыйны культурны ландшафт беларусаў у семіятычнай прасторы), Мінск: Тэхналогія, 2013,510с.A0070Бібліятэка СЭТ
Т.В. Володина, А.С.Федосик.Белорусский эротический фольклор.Москва: "Ладомир",2006,381с.A0069Бібліятэка СЭТ
Ідэнтыфікацыя і інвентарызацыя нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі:Практычнае кіраўніцтва/А. Сташкевіч - Мінск:Інстыт...A0068Бібліятэка СЭТ
Nusse Mellgren. Nålbindning – The easitst? clearest ever guide! (Nålbindning – Steg för steg). Berlin Englund, 2005, 2008. (в...A0067Бібліятэка СЭТ
Беларусь ХХІ: информ. каталог: справоч. изд-е. Мінск: ООО “Деловые Идеи плюс”, 2008.A0066Бібліятэка СЭТ
Записки Северо-Западного Отдела Императорского Русского Географическаго Общества. Кн. 1. Вильна. 1910. 284 с. (ксеракопія)A0065Бібліятэка СЭТ
Аўтэнтычны фальклор: праблемы выучэння, захавання, пераймання: зб. навук. прац удзельнікаў ІІІ Міжнар. навук.-практ. канф. (М...A0064Бібліятэка СЭТ
Лабачэўская В.А. Сялянская энцыклапедыя ў творах Мікалая Тарасюка: альбом-манаграфія. Аўт. і уклад. тэкста В.А. Лабачэўская. ...A0063Бібліятэка СЭТ
Народныя мастацкія рамёствы Беларусі/ уклад. Я.М. Сахута. – 2-е выд. – Мн.: Беларусь, 2001. 168 с.: іл.A0062Бібліятэка СЭТ
Кто есть кто в Беларуси. Хто ёсць хто ў Беларусі. Who’s who in Belarus. Сост. В.Ф. Голубев, А.И. Киже, А.А, Смольский, В.А. Т...A0061Бібліятэка СЭТ
Археалогія і нумізматыка Беларусі: энцыклапедыя. Рэдкал.: В.В. Гетаў. Мінск: БелЭн, 1993. 702 с.A0060Бібліятэка СЭТ
Балтия в эпоху викингов. Сборник докладов 1-й Балтийской археологической конференции. Калининград: Инф.-изд. отдел КИТ, 2007....A0059Бібліятэка СЭТ
Праблемы ўсходнеславянскай лінгвістыкі. Матэрыялы Першай міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 25-26 красавіка, 2003 г.);...A0058Бібліятэка СЭТ
Этнакультурныя і прыродныя турыстычныя рэсусы Гродзеншчыны і сувальшчыны + дыскA0057Бібліятэка СЭТ
Предания и мифы средневековой Ирландии. Под ред. Г.К. Косикова. М.: Изд-во МГУ, 1991. 284 с.A0056Бібліятэка СЭТ
Адамковіч А. Беларусы ў Літве: учора і сёння. Кн. 1. Вільня: Тав-ва Бел. культуры ў Літве, 2010. 200 с.A0055Бібліятэка СЭТ
Загадкі / НАН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; склад. М.Я. Грынблат, а.І. Гурскі; рэд. тома А.С. Фяд...A0054Бібліятэка СЭТ
Беларускі фальклор у сучасных запісах: традыц. жанры / Мінская вобл.; уклад. В. Д. Ліцвінка; уклад. муз. часткі Г.Р. Кутырова...A0053Бібліятэка СЭТ
Лобач У. А. Этналогія: вуч.-метад. комеплекс для студэнтаў спец. 1-21 03 01 “Гісторыя”. Наваполацк: ПДУ, 2009. 132 с.A0052Бібліятэка СЭТ
Сахута Я.М. Беларускае народнае мастацкае кавальства. Мінск: Полымя, 1990. 190 с.A0051Бібліятэка СЭТ
Беларуское народное творчество. Авт.-сост.: Ф.И. Володько, Р.Ф. Володько. Мінск: Беларусь, 1975. 606 с.A0050Бібліятэка СЭТ
Арнаменты Падняпроўя / аўт. тэксту Г.Р. Нячаева і інш.; навук. рэд. Я.М. Сахута; фота А.В. Чыжова, Г.Р. Нячаевай. - Мн.: Бел....A0049Бібліятэка СЭТ
Раговіч У. І. Песенны фальклор Палесся: У 3 т. Т.2. Песні святочнага календара. Мінск: Чатыры чвэрці, 2002. 592 с.A0048Бібліятэка СЭТ
Раговіч У. І. Песенны фальклор Палесся: У 3 т. Т.1. Песні святочнага календара. Мінск: Чатыры чвэрці, 2001. 527 с.A0047Бібліятэка СЭТ
“Цярэшка – святое дзела”: “Жаніцьба Цярэшкі” на Лепельшчыне (паводле суч. запісаў); склад. Т.В. Валодзіна. Віцеб. абл. друк.,...A0046Бібліятэка СЭТ
Н. Митропольская. Русский фольлор в Литве. Вильнюс, 1975. 432 с.A0045Бібліятэка СЭТ
Беларуская міфалогія: энцыкл. давед. С. Санько і інш.; склад. І. Клімковіч. 2-е выд., дап. Мінск: Беларусь, 2006. 599 с.A0044Бібліятэка СЭТ
Беларускі народны календар. Аўт.-уклад. А. Ю. Лозка. Мінск: Полымя, 1992. 205 с.A0043Бібліятэка СЭТ
Беларускія народныя песні з абрадамі, звычаяміі павер'ямі / П.В. Шэйна. Санкт-Петербург: Тыпаграфія Майкова, 1874. 565с. (ксе...A0042Бібліятэка СЭТ
Былины у 2 т. Т. 2. Подгот. текстов, вступ. статья и коммент. В.Я. проппа и Б. Н. Путилова. Москва: Худ. лит., 1958A0041Бібліятэка СЭТ
Былины у 2 т. Т. 1. Подгот. текстов, вступ. статья и коммент. В.Я. Проппа и Б. Н. Путилова. Москва: Худ. лит., 1958A0040Бібліятэка СЭТ
Мажэйка З.Я., Варфаламеева Т.Б. Песні Беларускага Падняпроўя. Нац. акад. навук Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і...A0039Бібліятэка СЭТ
Варфаламеева Т.Б. Песні Беларускага Панямоння. Нац. акад. навук Беларусі. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. Мін...A0038Бібліятэка СЭТ
Матар’ялы да беларускае бібліографіі. Том. IV. Этнографія. Выданьне Інстытуту Беларускае культуры. Менск, 1927. (Ксеракопія)A0037Бібліятэка СЭТ
Прыказкі і прымаўкі ў 2 кн. Кн. 2. Рэд. А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1976. 616 с. (БНТ)A0036Бібліятэка СЭТ
Прыказкі і прымаўкі ў 2 кн. Кн. 1. Рэд. А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1976. 560 с. (БНТ)A0035Бібліятэка СЭТ
Балады ў 2 кн. Кн. 2. Рэд. К.П. Кабашнікаў, В.І. Ялатаў. Мінск: Навука і тэхніка, 1978. 744 с. (БНТ)A0034Бібліятэка СЭТ
Балады ў 2 кн. Кн. 1. Рэд. К.П. Кабашнікаў, В.І. Ялатаў. Мінск: Навука і тэхніка, 1977. 784 с. (БНТ)A0033Бібліятэка СЭТ
Выслоўі. Склад. і сістэм. тэкстаў, уступ. артыкул і камент. М.Я. Грынблата. Рэд. тома А.С. Фядосік. Мінск: Бел. навука, 1979....A0032Бібліятэка СЭТ
Радзіны: Абрад. Песні. Уклад. і сістэм. тэкстаў Г.А. Пятроўскай, апісанне абрадаў Т.І. Кухаронак; уступ. арт. і камент. Г.А. ...A0031Бібліятэка СЭТ
Жарты, анекдоты, гумарэскі. Склад. А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1984. 438 с. (БНТ)A0030Бібліятэка СЭТ
Зімовыя песні. Рэд. М.Я. Грынблат. Мінск: Навука і тэхніка, 1975. 736 с. (БНТ)A0029Бібліятэка СЭТ
Паэзія беларускага земляробчага календара. Уклад. і сістэм. тэкстаў, уступ. арт.і камент. А.С. Ліса; рэдкал.: А.С. Фядосік (г...A0028Бібліятэка СЭТ
Песні пра каханне. Склад. і сістэм. тэкстаў, уступ. артыкул і камент. І.К.Цішчанкі; муз. частка і ўступ. артыкул да яе С.Г. Н...A0027Бібліятэка СЭТ
Радзінная паэзія. Рэд. Г.І. Цітовіч. Мінск: Навука і тэхніка, 1971. 784 с. (БНТ)A0026Бібліятэка СЭТ
Вяселле: Мелодыі. Уклад. і сістэм. напеваў З.Я. Мажэйка, Т.Б. Варфаламеева; рэд. напеваў З.Я. Мажэйка. Мінск: Навука і тэхнік...A0025Бібліятэка СЭТ
Жартоўныя песні. Рэд. А.С. Фядосік, Г.І. Цітовіч. Мінск: Навука і тэхніка, 1974. 728 с. (БНТ)A0024Бібліятэка СЭТ
Беларуская народная інструментальная музыка. Фоназапісы, натацыя, рэд. і сістэматызацыя найгрышаў, уступ. арт. і навук. камен...A0023Бібліятэка СЭТ
Песні савецкага часу. Рэд. К.П. Кабашнікаў. Мінск: Навука і тэхніка, 1970. 576 с. (БНТ)A0022Бібліятэка СЭТ
Сямейна-бытавыя песні. Склад. І.К. Цішчанка; склад. муз. часткі Г.В. таўлай; рэд. тома А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка,...A0021Бібліятэка СЭТ
Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 6. Склад. Л.А. Малаш; муз. дадатак З.Я. Мажэйка; рэд.А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1988....A0020Бібліятэка СЭТ
Вяселле. Песні ў 6 кн. Кн. 5. Склад. Л.А. Малаш; муз. дадатак З.Я. Мажэйка; рэд. А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1986....A0019Бібліятэка СЭТ
Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 4. склад. Л. А. Малаш; муз. дадатак З. Я. Мажэйка; рэд. А. С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1...A0018Бібліятэка СЭТ
Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 3. Склад. Л.А. Малаш; муз. дадатак З.Я. Мажэйка; рэд. М.Я. Грынблат, А.С. Фядосік. Мінск: Навука ...A0017Бібліятэка СЭТ
Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 2. Склад. Л.А. Малаш; муз. дадатак З.Я. Мажэйка; рэд. М.Я. Грынблат, А.С. Фядосік. Мінск: Навука ...A0016Бібліятэка СЭТ
Вяселле. Песні. У 6 кн. Кн. 1. Склад. Л.А. Малаш; муз. дадатак З.Я. Мажэйка; рэд. М.Я. Грынблат, А.С. Фядосік. Мінск: Навука ...A0015Бібліятэка СЭТ
Дзіцячы фальклор. Рэд. К.П. Кабашнікаў. Мінск: Навука і тэхніка, 1972. 736 с. (БНТ)A0014Бібліятэка СЭТ
Фальклор у запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў. Уклад., сістэм. тэкстаў і камент. В.І. Скідана і А.М. Хрушчовай, уступ. ар...A0013Бібліятэка СЭТ
Песні Беласточчыны. Уклад. М. Гайдук. Мінск: Навука і тэхніка, 1997. 367 с. (БНТ)A0012Бібліятэка СЭТ
Казкі ў сучасных запісах. Уклад. тэкстаў, уступ. артыкул камент. К.П. Кабашнікава, Г.А. Барташэвіч; паказальнік сюжэтаў Л.П. ...A0011Бібліятэка СЭТ
Казкі пра жывёл і чарадзейныя казкі. Рэд. В.К. Бандарчык. Мінск: Навука і тэхніка, 1971. 496 с. (БНТ)A0010Бібліятэка СЭТ
Сацыяльна-бытавыя казкі. Рэд. В.К. Бандарчык. Мінск: Навука і тэхніка, 1976. 520 с. (БНТ)A0009Бібліятэка СЭТ
Гульні, забавы, ігрышчы. Склад. А.Ю. Лозка. Мінск: Навука і тэхніка, 1996. 534 с. (БНТ)A0008Бібліятэка СЭТ
Веснавыя песні. Склад.: Г.А. Барташэвіч, Л.М. Салавей; склад муз. часткі В.І. Ялатаў; рэд. К.П. Кабашнікаў. Мінск: Навука і т...A0007Бібліятэка СЭТ
Легенды і паданні. Склад. М.Я. Грынблат і А.І. Гурскі; рэд. тома А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1983. 544 с. (БНТ)A0006Бібліятэка СЭТ
Замовы. Уклад., сістэм. тэкстаў, уступ. арт. і камент. Г.А. Барташэвіч; рэдкал.: А.С. Фядосік (гал. рэд.) і інш. Мінск: Навук...A0005Бібліятэка СЭТ
Восеньскія і талочныя песні. Склад. і аўт. уступ. артыкулаў А.С. Ліс; уклад. і каментар талочных песень С.Т. Асташэвіч; муз. ...A0004Бібліятэка СЭТ
Купальскія і пятроўскія песні. Уклад. А.С. Ліса, С.Т. Асташэвіч; уклад. муз. часткі Г.В. Таўлай. Рэд. А.С. Фядосік. Мінск: На...A0003Бібліятэка СЭТ
Валачобныя песні. Склад. Г.А. Барташэвіч, Л.М. Салавей, склад. муз. часткі В.І. Ялатаў. Рэд. тома К.П. Кабашнікаў. Мінск: Нав...A0002Бібліятэка СЭТ
Загадкі. Рэд. А.С. Фядосік. Мінск: Навука і тэхніка, 1972. 448 с. (БНТ)A0001Бібліятэка СЭТ